Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rechten planning en tijd Toegangsbeheer in Vlimpers en Cognos

Rechten planning en tijd

Op deze pagina vind je een overzicht van alle mogelijke rechten in Vlimpers rond planning en tijd die je kunt krijgen.

Planning en tijdsbeheer

Planning en tijdsbeheer omvatten een aantal rechten, waarmee je in Vlimpers Kern en/of de planningstool priktijden kunt opvolgen van personeelsleden, regularisaties kunt doorvoeren en goedkeuren, overzichten van priktijden kunt raadplegen, …

Er bestaan 3 basisversies, telkens beschikbaar voor ofwel personeelsleden ofwel leidinggevenden.

Planner Sport Vlaanderen (PLM)

Je hebt als planner van Sport Vlaanderen toegang tot:

  • de queryrapporten in Vlimpers Kern;
  • de module Planning & Tijdsregistratie, waar je overzichten van priktijden en maandroosters kunt beheren.

Verantwoorder Sport Vlaanderen (PLM)

Met dit recht heb je toegang tot de zogenaamde queryrapporten in Vlimpers Kern.

Planning en tijdsbeheerder rapporten

  • Dit recht is voor medewerkers van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).
  • Je hebt toegang tot rapporten over planning en tijd.
  • Je hebt geen toegang tot Vlimpers Kern en Talent.

Je hebt enkel toegang tot data van de eigen entiteit, en eventueel andere entiteiten als je de nodige rechten hebt.