De planning van de jaarlijkse rondvragen rond beleidsthema’s is gepubliceerd op de webpagina ‘HR-rapportering’. De aanpak is wat gewijzigd in functie van een snellere publicatie van cijfermateriaal op de webpagina ‘Bedrijfsinformatie’(opent in nieuw venster).

  • De welzijnsthema’s ziekte en arbeidsongevallen komen vroeger aan bod.
  • De antwoordtijd is verminderd van 3 weken naar 2 weken door een daling van het aantal op te vragen cijfergegevens.