Gedaan met laden. U bevindt zich op: Innovatieve arbeidsorganisatie Organisatie

Innovatieve arbeidsorganisatie

De Vlaamse overheid kiest ervoor om flexibel en innovatief in te spelen op de maatschappelijke context en de nieuwe uitdagingen binnen de samenleving. Dat weerspiegelt zich ook in een innovatieve arbeidsorganisatie.

Het gaat bij IAO daarbij niet om het innoveren om te innoveren, maar wel om het creëren van een aangepaste organisatie om de strategische doelstellingen van de Vlaamse overheid te realiseren op een efficiënte en effectieve manier, met maximale inbreng van de belanghebbenden en vanuit de sterkte van elke individuele schakel.

De innovatieve arbeidsorganisatie vertrekt vanuit een duidelijke visie en strategie en kenmerkt zich door een doorgedreven klantgerichte organisatie. Minimale hiërarchie, vereenvoudigde procedures, sterk leiderschap en anders en beter leren vormen daarbij essentiële elementen.

Algemene principes

De innovatieve arbeidsorganisatie streeft een synergie na tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid in de vorm van betrokkenheid en uitdagende jobs. Medewerkers worden in hun job gestimuleerd tot creativiteit en innovatie.

In eerste instantie is het de bedoeling om via de bestaande formele en informele kennisnetwerken ervaringen uit te wisselen en trends te spotten om zo te kunnen inspelen op actuele vragen die leven rond een innovatieve arbeidsorganisatie. Ook de sociale media en kennisplatformen zullen daarvoor worden aangewend.

Opdat de Vlaamse overheid als geheel en de entiteiten die er deel van uitmaken, elk voor zich, zouden groeien tot een lerende organisatie, een organisatie die maatschappelijk mee is en innoveert, dient de wijze waarop Leren & Ontwikkelen gestimuleerd wordt, daarop afgestemd te worden. Interactieve opleidingen (workshops, games, …) en coaching maken het mogelijk om zeer snel de theorie aan de praktijk te toetsen en laten ruimte voor experimenteren, wat de creativiteit en betrokkenheid vergroot. Binnen het concept van innovatieve arbeidsorganisatie vallen de organisatie van het werk en het organiseren van leren samen.

Instrumenten

Het College van Ambtenaren-generaal (CAG) van 14 juni 2012 heeft een positief advies verleend aan de visie op een innovatieve arbeidsorganisatie. Bekijk de visie in de vorm van een prezi-presentatie(opent in nieuw venster).

Zelf aan de slag met IAO? Neem een kijkje in het stappenplan IAO(opent in nieuw venster).