Gedaan met laden. U bevindt zich op: Representatieve vakorganisaties Bijkomende informatie

Representatieve vakorganisaties

Enkel de representatieve vakorganisaties kunnen zitting hebben in de onderhandelings- en overlegcomités.

Iedere vakorganisatie die zitting heeft in comité B (het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten) is representatief om zitting te hebben in alle sectorcomités (artikel 8, § 1, 1° van de wet van 19 december 1974).

De vakbonden die op nationaal vlak werkzaam zijn, de belangen van alle categorieën van het personeel in overheidsdienst vertegenwoordigen en aangesloten zijn bij een in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde vakorganisatie (A.B.V.V., A.C.V., A.C.L.V.B.) zijn van rechtswege representatieve vakbonden.

Voor het gebied van Sectorcomité XVIII en Hoog Overlegcomité gaat het om:

  1. ACOD (Algemene Centrale der Openbare Diensten)
  2. twee centrales van FCSOD (Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten) :
  • ACV-Openbare Diensten
  • ACV – Transport en Communicatie – Transcom
  1. VSOA (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt)

Per sectorcomité kan bijkomend nog één andere vakorganisatie representatief zijn als ze onder meer voldoet aan het representativiteitscriterium (het grootst aantal bijdrage-plichtige leden tellen onder de andere vakorganisaties). Voor Sectorcomité XVIII zijn echter alleen de van rechtswege representatieve vakbonden representatief.

Alle representatieve vakorganisaties zijn tevens erkende vakorganisaties (zie: https://overheid.vlaanderen.be/erkende-vakorganisaties), maar niet alle erkende vakorganisaties zijn representatief.