Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijkomende informatie Vakbondsstatuut

Bijkomende informatie

Doorgeven van informatie en documentatie aan vakbonden

Onderhandelings- of overlegmaterie

Ontslagbescherming contractuele vakbondsafgevaardigde

Inzage in personeelsdossier

Aanwijzing preventieadviseur

Aanwijzing vertrouwenspersoon

Tuchtmaatregel tegen vakbondsafgevaardigde

Vakbondspremie

Vakbondsverlof en dienstvrijstelling voor de uitoefening van vakbondsactiviteiten

Syndicaal overleg