Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tuchtmaatregel tegen vakbondsafgevaardigde Bijkomende informatie

Tuchtmaatregel tegen vakbondsafgevaardigde

Tucht en schorsing in het belang van de dienst mogen niet worden toegepast op de ambtenaar voor de handelingen die hij in de hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde verricht en die rechtstreeks verband houden met de door hem uitgeoefende prerogatieven (art. 87 van het KB van 28 september 1984).

Op basis van feiten die geen enkel verband houden met de handelingen die betrokkene als vakbondsafgevaardigde stelt, maar wel betrekking hebben op zijn functie bij de overheid kan wel een procedure van schorsing in het belang van de dienst en/of een tuchtprocedure opgestart worden.

Een vakbondsafgevaardigde die opkomt voor zijn eigen belang als personeelslid (vb. vorderen van uitbetaling van een onkostenstaat) geniet niet de bescherming van artikel 87 van het KB van 28 september 1984 (RvSt. nr. 200.810 van 15 februari 2010, DUQUÉ).

De vakbondsafgevaardigden mogen geen feiten of bescheiden bekend maken die de bevoegde overheid vooraf als zijnde geheim heeft verklaard. Artikel 85 bevat sancties voor de schending van deze regel en kunnen aldus bestraft worden, maar niet via het tuchtstatuut (RvSt. nr. 121.112 van 30 juni 2003, DUQUE).

(laatste update: 03/08/2010)