Doelgroep en timing

DigiPost is een dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. De uitrol van DigiPost zal gefaseerd gebeuren, maar een entiteit kan altijd beslissen om reeds vroeger aan te sluiten.

  • Fase 1: alle entiteiten die gehuisvest zijn in de grote kantoorgebouwen
  • Fase 2: alle entiteiten in andere gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf
  • Fase 3: alle resterende VO-entiteiten

Onze dienstverlening

Informatie voor eindgebruikers

Technische informatie