Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitalisering inkomende post Informatie digitaliseren

Digitalisering inkomende post

Met DigiPost - digitalisering van inkomende (analoge) post - biedt Het Facilitair Bedrijf een gemeenschappelijke dienstverlening aan voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Analoge poststukken worden centraal ingescand en digitaal doorgestuurd naar de bestemmeling.

Context Digipost

De Vlaamse overheid streeft ernaar om een digitale overheid te zijn.

Zo proberen we waar mogelijk onze processen te digitaliseren en een efficiëntere en betere dienstverlening aan te bieden. Op het vlak van inkomende post is dit natuurlijk een uitdaging omdat we nog vaak analoge documenten ontvangen.

Om de complexiteit en de administratieve lasten zo veel mogelijk weg te nemen bij overheidsinstanties, is een gemeenschappelijke dienstverlening opgezet voor digitalisering van inkomende analoge post onder de noemer ‘DigiPost’.

Koen Arys van Het Facilitair Bedrijf legt uit wat de Digipost dienstverlening juist inhoudt en hoe je ook met scanprojecten bij hen terecht kan.

Inhoud is aan het laden

Doelgroep en timing

DigiPost is een dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. De uitrol van DigiPost zal gefaseerd gebeuren, maar een entiteit kan altijd beslissen om reeds vroeger aan te sluiten.

  • Fase 1: alle entiteiten die gehuisvest zijn in de grote kantoorgebouwen
  • Fase 2: alle entiteiten in andere gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf
  • Fase 3: alle resterende VO-entiteiten