Context Digipost

De Vlaamse overheid streeft ernaar om een digitale overheid te zijn.

Zo proberen we waar mogelijk onze processen te digitaliseren en een efficiëntere en betere dienstverlening aan te bieden. Op het vlak van inkomende post is dit natuurlijk een uitdaging omdat we nog vaak analoge documenten ontvangen.

Om de complexiteit en de administratieve lasten zo veel mogelijk weg te nemen bij overheidsinstanties, is een gemeenschappelijke dienstverlening opgezet voor digitalisering van inkomende analoge post onder de noemer ‘DigiPost’.

Doelgroep en timing

DigiPost is een dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. De uitrol van DigiPost zal gefaseerd gebeuren, maar een entiteit kan altijd beslissen om reeds vroeger aan te sluiten.

  • Fase 1: alle entiteiten die gehuisvest zijn in de grote kantoorgebouwen
  • Fase 2: alle entiteiten in andere gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf
  • Fase 3: alle resterende VO-entiteiten

Wanneer starten we met digipost in de grote kantoorgebouwen?

15 Mei

Ellips

5 Juni

Ferraris + Arenberg

September

Herman Teirlinck

Oktober

VAC Hasselt, VAC Leuven, VAC Gent, VAC Antwerpen, VAC Brugge