Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervanging van bestuursdocumenten in het Bestuursdecreet Regelgeving

Vervanging van bestuursdocumenten in het Bestuursdecreet

Substitutie is het vervangen van analoge originelen door elektronische kopieën, waarbij de bewijskracht behouden blijft. 

Om deze bewijskracht ook te kunnen garanderen als er specifieke vormvereisten zijn opgelegd in specifieke regelgeving is er in het Bestuursdecreet van 7 december 2018 een specifieke regeling voor de vervanging van bestuursdocumenten in het kader van Vlaamse bevoegdheden opgenomen.

Substitutie laat dus toe om bij digitaliseringsprojecten de analoge informatie te vernietigen.

Voor wie?

Het toepassingsgebied van artikel II.25 is bepaald in artikel II.18 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Onderstaande regelgeving geldt enkel voor overheidsinstanties die behoren tot:

  • de Vlaamse overheid, met uitzondering van de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid
  • de lokale overheden

Artikel II.25 van het Bestuursdecreet

Artikel II.25 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 biedt een kader voor substitutie (in de regelgeving vervanging genoemd) binnen de Vlaamse bevoegdheden vanaf 1 januari 2019.

Hierdoor wordt het mogelijk dat analoge bestuursdocumenten, die overheidsinstanties ontvangen of opmaken bij de toepassing van wettelijke of reglementaire bepalingen, vervangen worden door elektronische kopieën.

Uitvoeringsbesluit - vervanging van bestuursdocumenten

Om na vervanging de rechtsgeldigheid van de vervangen bestuursdocumenten te behouden, dient de Vlaamse Regering echter nadere regels te bepalen. Deze nadere regels zijn bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021 tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën

Het uitvoeringsbesluit telt vier artikels. Deze worden hieronder kort toegelicht.