Bestuursdecreet

Samenwerkingsovereenkomst i.k.v. bevoegdheidsverdeling

Op 26 oktober 2021 sloten de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën een samenwerkingsovereenkomst over het bestuurlijk-administratieve archiefbeheer van sommige lokale overheden.