Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regelgeving Informatiemanagement

Regelgeving

Een overzicht van de officiële regelgeving over informatiemanagement.

Bestuursdecreet

Samenwerkingsovereenkomst i.k.v. bevoegdheidsverdeling

Op 26 oktober 2021 sloten de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën een samenwerkingsovereenkomst over het bestuurlijk-administratieve archiefbeheer van sommige lokale overheden.