Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het agentschap Inter Over Inter

Het agentschap Inter

Inter is een jong agentschap met als doel Vlaanderen toegankelijk te maken voor iedereen. De officiële naam van Inter is het agentschap Toegankelijk Vlaanderen. 

De missie van Inter

Inter bouwt aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen volwaardig en zelfstandig kan meedoen: jong, oud, met of zonder beperking en onder alle omstandigheden.

Inter ontwikkelt expertise, levert diensten aan en verbindt overheden, professionelen en burgers, om met meer samenhang samen te werken aan een toegankelijke leefomgeving.

#IedereenOveral

Iedereen heeft recht op een duurzame, kwaliteitsvolle en comfortabele omgeving. Met of zonder beperking. Om dat te realiseren, moet er aandacht zijn voor toegankelijkheid van bij de start van een project tot de oplevering. Werken aan toegankelijkheid, is rekening houden met het volledige plaatje en oog hebben voor detail. Of het nu gaat om een gebouw, een omgeving, een evenement, communicatie of dienstverlening.

Wat heb je aan een toegankelijk toilet dat je alleen maar bereikt via een trapje? Of een toegankelijk event zonder toegankelijk openbaar vervoer om er te geraken? Met de keten van toegankelijkheid brengt Inter alle schakels in beeld. Is een onderdeel niet in orde, dan sluit je mensen uit.

Samen met sterke partners

De samenleving toegankelijk maken, doe je niet alleen. Inter verbindt een uitgebreid netwerk van sterke partners: beleid, professionele partners zoals ontwerpers of eventorganisatoren en gebruikers. Inter voorziet een wisselwerking en samenhang en behoudt overzicht.

Korte terugblik

In het najaar van 2013 keurde de Vlaamse Regering de oprichting van het agentschap Toegankelijk Vlaanderen goed. Op dat moment bestonden er al organisaties die aan toegankelijkheid werkten: de vzw’s Ato, Enter, Intro, Toegankelijkheidsbureau en Westkans.

Op 1 mei 2015 gingen ze op in één agentschap met de werknaam Inter, om met al hun krachten en kennis samen te werken aan een toegankelijk Vlaanderen.

Opgericht via machtigingsdecreet

Inter werd opgericht via het Vlaamse machtigingsdecreet van 28 maart 2014.

Dat decreet heeft als doel om alle bestaande kennis over toegankelijkheid samen te brengen in een slagkrachtige, goed werkende en kwaliteitsvolle organisatie.

Inter is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA), met een privaatrechtelijke vorm. Dat houdt in dat het taken uitvoert voor de Vlaamse overheid via een samenwerkingsovereenkomst

Taken van Inter

  1. Streven naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving, zodat iedereen gelijkwaardig en volwaardig kan deelnemen aan alle onderdelen van het leven.
  2. De uitgangspunten van Universal Design gebruiken en in de kijker zetten. Met Universal Design of ontwerpen voor iedereen schep je de basisvoorwaarden waardoor mensen gelijkwaardig, veilig en gebruiksvriendelijk de omgeving kunnen gebruiken. In al hun verscheidenheid en in alle mogelijke situaties.
  3. Gebruikers, professionelen en beleid met elkaar verbinden.


De volledige tekst van het machtigingsdecreet(opent in nieuw venster) vind je op de website van de Vlaamse codex.