De missie van Inter

Inter bouwt aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen volwaardig en zelfstandig kan meedoen: jong, oud, met of zonder beperking en onder alle omstandigheden.

Inter ontwikkelt expertise, levert diensten aan en verbindt overheden, professionelen en burgers, om met meer samenhang samen te werken aan een toegankelijke leefomgeving.

#IedereenOveral

Korte terugblik

In het najaar van 2013 keurde de Vlaamse Regering de oprichting van het agentschap Toegankelijk Vlaanderen goed. Op dat moment bestonden er al organisaties die aan toegankelijkheid werkten: de vzw’s Ato, Enter, Intro, Toegankelijkheidsbureau en Westkans.

Op 1 mei 2015 gingen ze op in één agentschap met de werknaam Inter, om met al hun krachten en kennis samen te werken aan een toegankelijk Vlaanderen.