Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toegankelijke gebouwen Werken aan toegankelijkheid

Toegankelijke gebouwen

Als u bouwt of verbouwt, vindt u het waarschijnlijk belangrijk dat uw gebouw toegankelijk en gebruiksvriendelijk is voor iedereen. Laat u begeleiden door een toegankelijkheidsadviseur voor een goed resultaat.

Of wilt u weten hoe toegankelijk uw bestaande gebouw is en wat u kunt verbeteren? Ook dat kan een adviseur u vertellen. 

Aftoetsing regelgeving toegankelijkheid

In België, en dus ook in Vlaanderen, moet elk publiek gebouw waarvoor een omgevingsvergunning nodig is aan bepaalde toegankelijkheidsnormen voldoen. Als opdrachtgever, architect of medewerker van steden en gemeenten kunt u bij Inter terecht voor een nazicht van de plannen waarbij het ontwerp wordt getoetst aan de Vlaamse regelgeving toegankelijkheid. Voor sommige publieke gebouwen is het wettelijk verplicht een advies in te winnen:

 • gebouwen(complexen) met een publiek toegankelijke oppervlakte van 7500 m² of meer.
 • handelingen aan gebouwen, opgericht voor het gebruik of de uitbating door de overheid of in opdracht van de overheid, waarbij afgeweken wordt van de verordening.

Meer info vindt u in artikel 34 van de stedenbouwkundige verordening.(opent in nieuw venster)

Een verplicht advies vraagt u als opdrachtgever op voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. U voegt het bij uw aanvraagdossier.

Daarnaast verplichten sommige steden en gemeenten de bouwheer om op voorhand een toegankelijkheidsadvies te vragen om toe te voegen bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

Advies en begeleiding

Wettelijke bepalingen richten zich alleen op de basistoegankelijkheid van een gebouw of omgeving. Maar een volledig toegankelijk gebouw heeft aandacht voor heel wat meer onderdelen. Het vraagt om een samenspel van doordacht ontwerpen, creatieve oplossingen en slimme keuzes voor de afwerking en de inrichting van het gebouw, de communicatie, de uitbating ...

Met een begeleidingstraject krijgt u een volledige ondersteuning. Van uw voorontwerp tot en met de uitvoering. Een adviseur van Inter staat u tijdens het volledige traject bij.

Een volledig begeleidingstraject bestaat uit verschillende stappen.

 • Voorbespreking. We overlopen samen het volledige project en bespreken knelpunten en oplossingen. Dat kan al vanaf het eerste schetsontwerp.
 • Begeleiding ontwerpfase. We bekijken alle structurele zaken zoals bereikbaarheid, aanwezigheid, ligging en afmetingen van de verschillende functies in het gebouw (toiletten, liften ...). We werken op basis van de plannen en besprekingen met de ontwerpers en opdrachtgever.
 • Begeleiding uitvoering. Een goede toegankelijkheid verzekert u met aandacht voor de afwerking. We nemen daarom alle afwerkingsdetailleringen door, zoals de inrichting van toilet of ontwerp van baliemeubel. Waar nodig sturen we bij. U kunt ook een werfbezoek vragen als extra ondersteuning voor de uitvoerder.
 • Eindcontrole

Samen bekijken wat u nodig heeft? Neem contact op via info@inter.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie) of op 011 26 50 30. 

Label toegankelijkheid

Het label Toegankelijk Gebouw is een kwaliteitslabel. Het toont klanten, bezoekers en medewerkers hoe toegankelijk uw gebouw is.

Wie het label aanvraagt bij een bouwproject of bij verbouwen, krijgt een volledige begeleiding om het label te behalen.

Ontdek het label Toegankelijk Gebouw.

GRO

GRO is een instrument om de duurzaamheid van bouwprojecten te meten en te vergroten.

Opdrachtgevers en ontwerpteams kunnen het gebruiken tijdens de verschillende fases van een privaat of publiek project, zowel voor nieuwbouw- en verbouwprojecten als herinrichtingsprojecten van bestaande gebouwen.

Kom meer te weten over GRO.

Screening bestaand gebouw

Een toegankelijkheidsscreening meet een gebouw, monument of omgeving volledig op en brengt het in kaart, met foto’s erbij.

Als eigenaar of uitbater krijgt u een uitgebreid verslag over de staat van toegankelijkheid en een actieplan voor de verbeterpunten. Dat bevat voorstellen voor makkelijk en snel uitvoerbare ingrepen, aanpassingen aan de inrichting en grotere ingrepen die u kunt aanpakken als u verbouwt.

Neem contact op via info@inter.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie) of op 011 26 50 30.  

Soorten gebouwen

Er bestaat advies en ondersteuning voor alle soorten gebouwen.

Enkele voorbeelden.

 • Bibliotheken
 • Changing Places
 • Culturele centra
 • Erfgoedsites
 • Gemeentehuizen
 • Handelszaken
 • Hotels en andere toeristische verblijven
 • Infokantoren en bezoekerscentra
 • Kantoorgebouwen
 • Musea
 • Openbare toiletten
 • Praktijken van vrije beroepen
 • Restaurants en cafés
 • Scholen
 • Sportgebouwen
 • Woonzorgcentra
 • Ziekenhuizen
 • Zwembaden

Neem contact op via info@inter.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie) of op 011 26 50 30.