Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de jobbonus als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

Komen niet in aanmerking:

 • de artsen-specialisten in opleiding.
 • de leerlingen, stagiairs en de andere jongeren tijdens de periode van gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid (periode die eindigt op 31 december van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden).
 • sportbeoefenaars van wie de berekeningsbasis van de socialezekerheidsbijdragen beperkt is tot het forfait voor betaalde sportbeoefenaars.
 • jobstudenten als de werkgever alleen een solidariteitsbijdrage betaalt.

Ga na of u recht hebt op een jobbonus

Wilt u weten of u mogelijk in aanmerking komt voor de jobbonus? Beantwoord dan de vragen in de simulator. De simulator geeft u een indicatie of u al of niet in aanmerking komt voor een jobbonus.

De simulatie is louter informatief en heeft geen juridische bewijskracht.

Bezig met laden...

Hoe ontvangt u de jobbonus?

De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen.

Om de jobbonus te ontvangen, moet u enkel uw rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel.(opent in nieuw venster) U zult daarover tussen begin november 2022 en eind februari 2023 een brief ontvangen (hetzij op papier, hetzij via eBox, als die geactiveerd is). Hebt u na eind februari geen brief ontvangen? Dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking.

Om de jobbonus te krijgen, moet u enkel deze drie stappen volgen.

De Vlaamse overheid zal u enkel via een brief (op papier of via e-box) contacteren om uw rekeningnummer te registreren. Krijgt u een bericht over de jobbonus via sms of WhatsApp? Dan hebt u mogelijk te maken met phishing. Lees deze tips als u twijfelt aan de echtheid van het bericht, of neem contact op met het gratis infonummer 0800-61106.

 • Stap 1

  Zodra de Vlaamse overheid het bedrag berekend heeft waarop u recht hebt, ontvangt u een brief:

  • hetzij op papier
  • hetzij via uw eBox (als die geactiveerd is).

  Dat zal ten laatste eind februari 2023 zijn. In die brief staat het bedrag dat u zult krijgen. Het is mogelijk dat mensen uit dezelfde regio of onderneming hun brief op een ander moment krijgen.

 • Stap 2

  Om het bedrag te ontvangen, moet u uw rekeningnummer registreren in Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster). Dat is een beveiligde toepassing van de Vlaamse overheid.
  Meer informatie over aanmelden via Mijn Burgerprofiel vindt u op deze pagina.

  Hebt u uw rekeningnummer al geregistreerd in Mijn Burgerprofiel? Dan wordt dat in de brief vermeld en hoeft u verder niets te doen. Wilt u dat rekeningnummer aanpassen? Dat kan via Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster).

  Denk erom dat u alleen een Belgisch rekeningnummer kunt registreren.

 • Stap 3

  De jobbonus wordt één keer per jaar uitbetaald door de Vlaamse Belastingdienst, ten vroegste eind 2022.

  Wie aan de voorwaarden voldoet, kan elk jaar opnieuw in aanmerking komen voor de jobbonus. Alleen de extra 100 euro die dit jaar boven op de jobbonus komt, is eenmalig.

Deze procedure is geldig voor loontrekkende werknemers en statutaire ambtenaren die voldoen aan alle voorwaarden.

Bedrag

Hoeveel uw jobbonus bedraagt, hangt af van uw gemiddeld maandelijks brutoloon in het jaar 2021. Hoe lager het loon, hoe hoger de premie. Als u bij meerdere werkgevers aan de slag bent, worden alle brutolonen opgeteld.

 • Uw gemiddeld loon is minder dan 1.800 euro bruto per maand
  Het bedrag van de jobbonus bedraagt per persoon maximaal 600 euro bij een voltijdse tewerkstelling.
 • Uw gemiddeld loon ligt tussen 1.800 euro en 2.500 euro bruto per maand
  Het bedrag van de jobbonus ligt tussen 0 en 600 euro en neemt af naargelang u meer verdient.
 • Uw gemiddeld loon is meer dan 2.500 euro bruto per maand
  U hebt geen recht op de jobbonus.

Te laag bedrag

Bedraagt uw jobbonus op jaarbasis minder dan 20 euro bij voltijds werk of minder dan 10 euro bij deeltijds werk? Dan wordt er geen jobbonus uitbetaald en zult u ook geen brief ontvangen.

Eenmalige verhoging 2022

In 2022 wordt er 100 euro bij het bedrag van de jobbonus geteld. Dit is een eenmalige verhoging. U kunt dus eenmalig een jobbonus van maximaal 700 euro ontvangen (in plaats van 600 euro).

Berekening

De berekening van de jobbonus gebeurt in verschillende stappen.

 • De basis voor de berekening zijn de kwartaalgegevens die de werkgever voor elke werknemer aangeeft aan de RSZ in de multifunctionele aangifte. De RSZ en de Vlaamse overheid wisselen deze gegevens automatisch uit.
 • De jobbonus wordt voor elk kwartaal berekend. De Vlaamse overheid houdt rekening met het aantal dagen dat u hebt gewerkt tijdens dat kwartaal en het voor voltijdse prestaties.
 • De bedragen van de vier kwartalen worden opgeteld om tot het bedrag voor de jobbonus voor het volledige jaar te komen.

Meer informatie over de berekening van de jobbonus(PDF bestand opent in nieuw venster).

Uitbetaling

De jobbonus wordt op het geregistreerde rekeningnummer gestort binnen één maand na ontvangst van de brief waarop uw rekeningnummer vermeld staat.

Er zijn drie soorten brieven:

 • brief met rekeningnummer: als u uw rekeningnummer al vóór de verzending van de brief hebt geregistreerd in Mijn Burgerprofiel, dan ontvangt u de brief mét rekeningnummer.
 • brief zonder rekeningnummer: als u nog geen rekeningnummer hebt geregistreerd in Mijn Burgerprofiel, dan ontvangt u de brief zonder rekeningnummer. In die brief wordt u gevraagd het rekeningnummer in te vullen.
 • bevestigingsbrief: als u uw rekeningnummer ná de ontvangst van de brief zonder rekeningnummer hebt ingevuld, dan ontvangt u nog een bevestigingsbrief, waarin het rekeningnummer staat. Die bevestigingsbrieven worden verspreid verstuurd, wat betekent dat het goed mogelijk is dat er wat tijd zit tussen de registratie van uw rekeningnummer en de ontvangst van uw bevestigingsbrief.

Geen brief ontvangen?

Wie geen brief heeft gekregen, komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor een jobbonus. Denkt u dat u wel in aanmerking komt? Dan kan u de volgende stappen zetten: 

 • Ga na of uw brutomaandloon lager is dan 2.500 euro per maand. U komt enkel in aanmerking voor een jobbonus als u bruto minder verdient dan 2.500 euro per maand (bij voltijds werk). Werkt u deeltijds? Dan wordt uw maandloon omgezet naar een refertemaandloon. Dat is het loon dat u zou verdienen als u voltijds zou werken. Dit refertemaandloon moet lager zijn dan 2.500 euro.
 • Lees de overige voorwaarden na.
 • Check uw eBox. Wie een eBox heeft ingeschakeld, ontvangt de brief via deze weg. 
 • Bel naar het gratis infonummer 0800-61106 (op werkdagen tussen 9 en 19u). De operatoren aan de lijn kunnen nagaan of er een dossier op uw naam bestaat. 

Vinden de operatoren van de infolijn geen dossier op uw naam? Dan kan dat twee dingen betekenen: ofwel komt u niet in aanmerking voor een jobbonus, ofwel was het bedrag van uw jobbonus te laag om uit te betalen. De jobbonus wordt namelijk pas uitbetaald vanaf twintig euro bij voltijds werk of tien euro bij deeltijds werk. Iemand die voltijds werkt en recht had op een jobbonus van bijvoorbeeld 15 euro, zal deze jobbonus niet ontvangen wegens te laag om uit te betalen.

Bent u hiermee niet akkoord? Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Niet eens met de jobbonus?

Als u niet akkoord bent met de beslissing van de Vlaamse overheid of het bedrag van uw jobbonus, kunt u een bezwaar indienen.

Veelgestelde vragen