Gedaan met laden. U bevindt zich op: Denkwerk: arbeidsproductiviteit Agenda Kennisplatform

Denkwerk: arbeidsproductiviteit

Infosessie
Afgelopen

De Denkwerk-sessie van donderdag 25 mei 2023 stond in het teken van arbeidsproductiviteit. Frederick Van Gysegem en Willem Vanlaer (Roland Berger) startten met een bredere kadering om vervolgens te focussen op een productiviteitsagenda die de Vlaamse arbeidsproductiviteit verder kan verhogen.

Datum
25 mei 2023
Tijdstip
10:30 tot 12:00
Locatie

Online

Inschrijven tot en met
22 mei 2023
Dit evenement is afgelopen.

Omschrijving

Waarover ging het?

De arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met een toenemende vraag naar arbeidskrachten en een veranderende vraag naar vaardigheden enerzijds en een dalend aantal mensen op beroepsactieve leeftijd anderzijds. Om het onevenwicht tussen vraag en aanbod te overbruggen, kunnen gerichte strategieën ingezet worden. Één van die strategieën bestaat uit het stimuleren van de productiviteitsgroei: het verhogen van de toegevoegde waarde die een werknemer kan genereren door een efficiënter beheer van de beschikbare schaarse middelen. De productiviteitsgroei is essentieel om socio-economische welvaart te creëren, maar vertoont in België al jaren een neerwaartse trend.

In dit Denkwerk-webinar lichten Frederick Van Gysegem en Willem Vanlaer (Roland Berger) toe wat productiviteitsgroei inhoudt, en waarom het belangrijk is. Ze bespreken enkele hefbomen voor productiviteitsgroei, zoals het versterken van de bedrijfsorganisatie en het verhogen van professionele vaardigheden, en staan stil bij mogelijke beleidsopties. Ze besteden daarbij ook aandacht aan hun onderzoek naar een productiviteitsagenda die de Vlaamse arbeidsproductiviteit verder kan verhogen.

Wie kwam aan het woord?

Dr. Frederick Van Gysegem is partner bij Roland Berger. Hij ontwikkelde een expertise in workforce transformation en skill development en adviseert regelmatig overheden, administraties, HR-dienstverleners en sectorverenigingen omtrent arbeidsmarkt-gerelateerde onderwerpen. Frederick voltooide zijn doctoraat in de Economie aan de Universiteit Gent in 2013 en was gastonderzoeker aan Queen’s University in Belfast.

Dr. Willem Vanlaer is senior projectmanager bij Roland Berger. Hij ontwikkelde een expertise in government transformation en economic analysis. Willem voltooide zijn doctoraat in de Economie aan de Universiteit Hasselt in 2019, waar hij nog steeds actief is als professor Macro-economisch Beleid.

Wat is Denkwerk?

Denkwerk is een initiatief van het Departement Werk en Sociale Economie. We laten experten aan het woord over actuele, beleidsrelevante thema’s die aansluiten bij de kennisagenda van het Departement Werk en Sociale Economie. 

Partners

Evenement georganiseerd door Departement Werk en Sociale Economie
Beleid en regelgeving