Gedaan met laden. U bevindt zich op: Denkwerk: gender en arbeid Agenda Kennisplatform

Denkwerk: gender en arbeid

Infosessie
Afgelopen
Datum
28 maart 2023
Tijdstip
10:00 tot 13:00
Inschrijven tot en met
20 maart 2023
Dit evenement is afgelopen.

Terugblik

Denkwerk stond deze keer in het teken van gender en arbeid. An Katrien Sodermans (Departement Werk en Sociale Economie) leidde de sessie in. Ze stond onder meer stil bij niet-binaire invullingen van gender, genderverschillen in het hoger onderwijs en in de academische wereld en de aandacht die de Vlaamse overheid besteedt aan gender in onder meer beleidsplannen, projecten en monitoring.

Vervolgens stond Franne Mullens (VUB) uitgebreid stil bij de betekenis van arbeid, de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen vrouwen en mannen en de historische evolutie daarvan. Ze lichtte toe dat mannen en vrouwen nog steeds verschillen op het vlak van tijdsbesteding. Mannen besteden bijvoorbeeld meer tijd aan betaalde arbeid dan vrouwen, terwijl vrouwen in vergelijking met mannen meer tijd aan het huishouden en de zorg voor kinderen besteden. Als betaalde en niet-betaalde arbeid worden samengeteld, dan blijken vrouwen meer uren te presteren dan mannen, wat tot gevolg heeft dat vrouwen minder vrije tijd hebben.

Deborah De Moortel (VUB) ging daarna in op de genderverschillen in mentale gezondheid bij werkenden. Ze besprak hoe elementen die genderverschillen kunnen verklaren, zoals het beleid dat in Europese landen wordt gevoerd en de kwaliteit van tewerkstelling. In continentale landen, zoals België, zijn er grote verschillen tussen werkende vrouwen op het vlak mentaal welzijn, waarbij laaggeschoolde werkers duidelijk het slechtste scoren. Uit haar onderzoek blijkt dat mede te verklaren door de kwaliteit van de tewerkstelling, zoals onregelmatige uren. Voor vrouwen is het om diverse redenen moeilijker dan voor mannen om uit die minder kwalitatieve tewerkstelling te stappen.

We sloten de voormiddag af met een boeiend debat tussen de sprekers en het publiek. Hoe kan een kortere werkweek verzoend worden met de krapte op de arbeidsmarkt? Is een kortere werkweek voor alle sectoren en jobs haalbaar? Wat weten we over het mentaal welzijn bij werkende mannen? En hoe kunnen we komen tot een ‘ontgendering’ van bepaalde sectoren, zoals de zorg en de bouw? Over deze en andere vragen konden de aanwezigen nog napraten bij een broodjeslunch.

Wat is Denkwerk?

Denkwerk is een initiatief van het Departement Werk en Sociale Economie. We laten experten aan het woord over actuele, beleidsrelevante thema’s die aansluiten bij de kennisagenda van het Departement Werk en Sociale Economie. De kennisagenda vormt het onderzoeksprogramma op lange termijn. Zo kunnen we het arbeidsmarktbeleid nog beter onderbouwen met data en wetenschappelijke inzichten.

Foto's

Als we niet-betaalde en betaalde arbeid samentellen, dan presteren vrouwen nog steeds meer uren dan mannen, zo blijkt uit tijdsbestedingsonderzoek. Kan een kortere werkweek een oplossing zijn om vrouwen meer ruimte te geven?

drs. Franne Mullens, VUB

Kwaliteit van tewerkstelling heeft een invloed op het mentaal welzijn. Zo heeft deeltijds werk een negatieve impact op mentaal welzijn omdat het lager gewaardeerd wordt door de maatschappij én door werkgevers. Deeltijdse jobs zijn doorgaans minder interessant, bieden minder kansen om door te groeien, leiding te geven etc. Die impact laat zich sterker voelen bij vrouwen die moeilijker een minder kwalitatieve tewerkstelling kunnen achterlaten.

prof. dr. Deborah De Moortel

Partners

Logo VUB
Evenement georganiseerd door Departement Werk en Sociale Economie
Andere