Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarrapport Vlaamse opleidingsincentives - Schooljaar 2020-2021 Bijdragen van het kennisplatform

Jaarrapport Vlaamse opleidingsincentives - Schooljaar 2020-2021

Blogbericht
31 december 2021

In deze bijdrage verneemt u de grote lijnen van het jaarrapport over de Vlaamse opleidingsincentives voor het schooljaar 2020-2021.

Inhoud van het rapport

Het jaarrapport focust op:

  1. de algemene monitoring van drie Vlaamse opleidingsincentives
  2. de tevredenheid van de klanten
  3. de arbeidsmarktgerichtheid van opleidingen

De Vlaamse opleidingsincentives zijn:

  • Vlaams opleidingsverlof
  • opleidingscheques
  • Vlaams opleidingskrediet

Algemene monitoring en tevredenheid van klanten

Vlaams opleidingsverlof

Het betaald educatief verlof is de voorloper van het Vlaams opleidingsverlof. Sinds schooljaar 2019-2020 is betaald educatief verlof enkel nog een overgangsmaatregel. Werknemers die in het schooljaar 2018-2019 een meerjarige opleiding volgden mét betaald educatief verlof in Vlaanderen, konden diezelfde opleiding verderzetten met gebruik van betaald educatief verlof tot en met 31 december 2021. 4.844 werknemers of 10% van de werknemers die BEV gebruikten in schooljaar 2018-2019 hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Hun werkgevers kregen in totaal 6,4 miljoen euro loonkostcompensatie.

De gebruikers van Vlaams opleidingsverlof blijken vooral mannen te zijn (62%), tussen de 25 en 54 jaar. Als een aantal gegevens gekruist worden, dan blijkt onder meer dat jonge vrouwen 3 keer zoveel deelnemen aan een opleiding in het hoger onderwijs dan mannen. Er is een opvallende toename van het aandeel van het hoger onderwijs in het schooljaar 2020-2021, vooral ten koste van de CVO’s. Bij de vakbondsopleidingen zijn mannelijke 50-plussers opvallend goed vertegenwoordigd. De meest populaire opleidingen zijn zowel korte, functiegerichte opleidingen als intensievere (om)scholingen, taalopleidingen en basisopleidingen ICT.

Uit de feedback van de werkgevers tijdens 2 panelgesprekken over hun ervaringen met Vlaams opleidingsverlof blijkt dat ze een algemeen positief gevoel hebben ten aanzien van het Vlaams opleidingsverlof in het algemeen en de informatieverspreiding erover in het bijzonder. Ook de digitalisering en de administratieve vereenvoudiging waarderen ze. De werkgevers geven wel aan dat het niet evident is om hun dossiers op te volgen.

Opleidingscheques

De opleidingscheques worden sinds 1 september 2020 door het Departement Werk en Sociale Economie, in samenwerking met Edenred uitgegeven. Er was een daling van het aantal uitgegeven opleidingscheques met 37% ten opzichte van het schooljaar 2019-2020.

53% van de gebruikers is een vrouw. 76% is midden geschoold, 18% kort geschoold. Opleidingscheques worden vooral gebruikt voor basis ICT-opleidingen en taalopleidingen bij CVO’s, loopbaangerichte opleidingen, maar ook voor beroepsspecifieke opleidingen bij de CVO’s, hoger onderwijs en SYNTRA.

11% van de klanten nam deel aan een uitgebreide tevredenheidsenquête in juni 2021. Daaruit blijkt een algemene tevredenheid over de dienstverlening. Wel vormt de aanmelding in het WSE-loket vooral voor ouderen en korter geschoolden nog een drempel.

Vlaams opleidingskrediet

Het Vlaams opleidingskrediet kende in het schooljaar 2020-2021 een sterke toename in de privé-sector en in mindere mate bij de private social profit. Maar, met in totaal 404 werknemers die hiervan gebruik maken, is het zeker niet de maatregel waarnaar werknemers grijpen die behoefte hebben aan tijd voor een intensieve, langdurige opleiding.

Vlaams opleidingskrediet wordt voor 65% in de privésector en 85% in de private social profit sector opgenomen door vrouwen, voornamelijk in de leeftijdscategorie tot 40 jaar, en vooral voor onderwijskwalificerende opleidingen.

Evaluatie van de arbeidsmarktgerichtheid van opleidingen

DWSE maakt jaarlijks een evaluatie van de arbeidsmarktgerichtheid van alle opleidingen geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives(opent in nieuw venster). Die opleidingsdatabank omvat alle opleidingen die recht geven op 1 of meer Vlaamse opleidingsincentives.

In het schooljaar 2019-2020 waren er 756 negatieve beslissingen over opleidingen, waarvan 701 uiteindelijk eind 2021 geschrapt werden uit de opleidingsdatabank. In het tweede werkingsjaar werden de helft minder dossiers beslist dan in het schooljaar 2019-2020.

Het aantal opleidingen dat geregistreerd is in de opleidingsdatabank, blijft stabiel met 7.500 opleidingen. Van de mogelijkheid om ook opleidingen met de methodiek blended leren te registreren, wordt zeer weinig gebruik gemaakt.