Gedaan met laden. U bevindt zich op: Positieve teneur bij inspraakreacties Nieuwsberichten

Positieve teneur bij inspraakreacties

Nieuwsbericht
31 oktober 2023

Dit voorjaar ontvingen wij 33 reacties op de onderzoeksnota en de kennisgevingsnota strategisch beleidsplan Kustvisie die ter inzage lagen. Inmiddels zijn deze reacties zorgvuldig bekeken en kan het projectteam vaststellen dat de voorgelegde redelijke alternatieven, en de manier waarop deze verder onderzocht zullen worden, positief ontvangen worden.

Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken, Lydia Peeters, reageert opgetogen op de resultaten: “Het feit dat er zoveel positieve reacties kwamen, bewijst dat het vooraf doorlopen co-creatie onderzoekstraject met de stakeholders heel waardevol is geweest. Het doel daarvan was om samen met de stakeholders een beperkt aantal redelijke alternatieven te identificeren waarmee we onze kust de komende 100 jaar kunnen beschermen. Ik ben verheugd te zien dat deze redelijke alternatieven positief onthaald worden. Tot eind 2023 worden deze alternatieven door een groot team van experten verder onderzocht. Kustvisie is een belangrijk project voor de kust en heel Vlaanderen. Dat maakt het extra waardevol vast te stellen dat er zoveel draagvlak is. Ik kijk alvast uit naar de volgende stappen in dit project.”

Kansen uitwerken in actieplan
Het ontwerp strategische beleidsplan dat momenteel opgemaakt wordt, zal naast een langetermijnvisie ook een eerste actieplan voor de korte termijn (2025-2034) bevatten. Een heel studieteam werkt samen met tal van stakeholders achter de schermen hard verder aan dat ontwerp van dat strategisch beleidsplan Kustvisie.

Het projectteam heeft ook de inspraakreacties besproken met de betreffende stakeholders, zoals natuurverenigingen, openbare instellingen en havenbesturen. Via acties in het actieplan 2025-2034 kunnen kansen verder onderzocht en verder uitgewerkt worden om voldoende zicht te hebben op de wensen en mogelijkheden. En om hier ook draagvlak voor te zoeken.

Bekijk hier de richtlijnennota(PDF bestand opent in nieuw venster) en het overwegingsdocument(PDF bestand opent in nieuw venster).

Openbaar onderzoek na principiële goedkeuring

De principiële goedkeuring van het ontwerp van het strategisch beleidsplan door de Vlaamse Regering is de volgende stap. Daarna is het de bedoeling om dit ontwerpplan voor te stellen aan het publiek tijdens een openbaar onderzoek. In het ontwerpplan zullen we meegeven welke ruimte (het ‘kustbeschermingslint’) we voor Kustvisie willen reserveren in de strandzones en de havens (het zogenaamde voorkeursalternatief) en wat de impact daarvan is. Tijdens het openbaar onderzoek is het mogelijk om het ontwerpplan in te kijken en een reactie mee te geven.