Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectteam Kustvisie deelt expertise en inzichten op seminaries en conferenties Nieuwsberichten van Kustvisie

Projectteam Kustvisie deelt expertise en inzichten op seminaries en conferenties

Nieuwsbericht
6 oktober 2023

Achter de schermen werkt een heel studieteam samen met tal van stakeholders aan het ontwerp voor het strategisch beleidsplan Kustvisie. In het ontwerpplan zal staan welke voorkeur Kustvisie heeft voor de toekomstige inrichting van de strandzones en de havens. We lichten in het plan ook de onderzoeken toe die we gedaan hebben om tot deze visie te komen.

Maar voor de schermen zitten we ook niet stil. We vinden het belangrijk om heel wat mensen, organisaties en bedrijven regelmatig te informeren over Kustvisie.  

  • Op 19/09 nam projectleider Edward Van Keer deel aan een panelgesprek op de Realty Summit in Brussel. Dat is een jaarlijkse bijeenkomst van iedereen in de vastgoedsector. Onderwerp van dit debat was de invloed van de zeespiegelstijging en de daarbij horende maatregelen op de eerstelijnsbebouwing. 
  • Op 22/09 waren we te gast op het kustsymposium dat georganiseerd werd door verschillende natuurorganisaties. Hier nam collega Peter Van Besien van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de honneurs waar en deelde er zijn expertise rond kustbescherming.
  • Dezelfde Edward Van Keer zat een week later, op 26/09, opnieuw in een panelgesprek. Deze keer bij de KVAB: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Het onderwerp was de inzet van multifunctionele eilanden in de Noordzee. Hij gaf het publiek mee dat de alternatieven met eilandbogen binnen Kustvisie niet behouden werden als middel om de kust op lange termijn te beschermen.  
  • Op 5 oktober organiseerde APZI – VOKA West-Vlaanderen een infosessie die speciaal gericht was op bedrijfsleiders aan de kust en in de havens. Alexander D’Hooghe van het consortium Hoogtij(d) gaf er een toelichting over de stand van zaken van Kustvisie.