Voorwaarden

Collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties komen in aanmerking voor een kwaliteitslabel als zij de volgende functies evenwichtig uitoefenen:

  • herkennen en verzamelen
  • behouden en borgen
  • onderzoeken
  • presenteren en toeleiden
  • participeren.

De organisatie moet bovendien beschikken over een collectie cultureel erfgoed die voldoende belangrijk wordt geacht om daarvoor een cultureel-erfgoedwerking uit te voeren. Daarnaast moet het gaan om een permanente collectiebeherende organisatie, ten dienste van de gemeenschap en de ontwikkeling ervan, die toegankelijk is voor het publiek.

Wetgeving

Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet.