Voorwaarden

Het beheren van cultureel erfgoed is een eerste voorwaarde voor de toekenning van het label. Het beheer alleen is echter niet genoeg. De organisatie moet het cultureel erfgoed inzetten, tonen, ter beschikking stellen, presenteren, … Dat moet bovendien op een wetenschappelijk en methodologisch onderbouwde manier.

De volledige werking moet dus voldoen aan vier basisfuncties:

  • de verzamelfunctie
  • de behoud- en beheerfunctie
  • de onderzoeksfunctie
  • de publieksgerichte functie.

Procedure

Een aanvraag voor een kwaliteitslabel voor een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie kan jaarlijks gebeuren, maar u moet het uiterlijk op 15 januari aanvragen bij team Kunsten en Cultureel Erfgoed.

Wetgeving

Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet.

Meer info