Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kwaliteitslabel voor collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen

Kwaliteitslabel voor collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen

Collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, zoals musea,  culturele archiefinstellingen en  erfgoedbibliotheken, kunnen erkend worden door de Vlaamse overheid. De erkende organisaties krijgen dan een erkenningsteken in de vorm van een kwaliteitslabel. Zo’n kwaliteitslabel toont aan dat het cultureel erfgoed binnen de organisatie in goede handen is, dat er zorg- en duurzaam mee wordt omgesprongen en dat het cultureel erfgoed wordt beheerd volgens de regels van de kunst.

Voorwaarden

Collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties komen in aanmerking voor een kwaliteitslabel als zij de volgende functies evenwichtig uitoefenen:

  • herkennen en verzamelen
  • behouden en borgen
  • onderzoeken
  • presenteren en toeleiden
  • participeren.

De organisatie moet bovendien beschikken over een collectie cultureel erfgoed die voldoende belangrijk wordt geacht om daarvoor een cultureel-erfgoedwerking uit te voeren. Daarnaast moet het gaan om een permanente collectiebeherende organisatie, ten dienste van de gemeenschap en de ontwikkeling ervan, die toegankelijk is voor het publiek.

Procedure

Regelgeving

Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet.