Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanvraag indienen

Wie kan aanvragen

Collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties komen in aanmerking voor een kwaliteitslabel als zij de volgende functies evenwichtig uitoefenen:

 • herkennen en verzamelen
 • behouden en borgen
 • onderzoeken
 • presenteren en toeleiden
 • participeren

Voorwaarden en criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Een aanvraag is ontvankelijk als:

 • de aanvraag tijdig werd ingediend;
 • de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie wordt beheerd door een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstgevend doel;
 • de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie haar zetel en haar werking heeft in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Erkenningsvoorwaarden

Om een kwaliteitslabel te krijgen en behouden moet je:

 • beschikken over een collectie cultureel erfgoed die voldoende belangrijk wordt geacht om daarvoor een cultureel-erfgoedwerking uit te voeren;
 • een permanente collectiebeherende organisatie zijn:
  • ten dienste van de gemeenschap en de ontwikkeling ervan;
  • die toegankelijk is voor het publiek.

Criteria voor het kwaliteitslabel als collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties

De kwaliteit van de werking van de als collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie wordt getoetst a.d.h.v. vier criteria:

 1. Uitvoeren van de functies:
  • herkennen en verzamelen
  • behouden en borgen
  • onderzoeken
  • presenteren en toeleiden
  • participeren
 2. Schaalgrootte en reikwijdte van de werking
  • Personeel en vrijwilligers
  • Samenwerken
  • Deontologische code
 3. Infrastructuur
  De collectiebeherende organisatie beschikt minimaal over:
  • Presentatie- en publieksruimte
  • Ruimte voor depot en behoud en beheer
  • Ruimte voor wetenschappelijk onderzoek
 4. Zakelijk beleid
  • Visie en doelstellingen
  • Aansturing door bestuursorgaan of bevoegd gezag
  • Organisatiestructuur met duidelijke afspraken over procedures en bevoegdheden
  • Personeels- en verloningsbeleid afgestemd op de schaalgrootte van de organisatie
  • Stabiele financiële basis en gezond financieel beleid
  • Zorg voor eigen archief

Meer over de regelgeving

Cultureelerfgoeddecreet

Indiendatum

Elk jaar kan je uiterlijk op 15 januari een kwaliteitslabel aanvragen.

Voorbereiding en ondersteuning

De handleiding kan je helpen bij het invullen van je aanvraag.

Hulp nodig? Voor advies en begeleiding kan je terecht bij FARO. Ook op de cultureel-erfgoedcellen kan je een beroep doen.

 

Deontologische regels voor het behalen van een kwaliteitslabel

Hoe aanvragen?

Je kan het kwaliteitslabel aanvragen door dit aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be.

Beoordeling van je aanvraag

Uiterlijk 1 februari ontvang je een bericht met de melding of je aanvraag ontvankelijk is.

Binnen de vijf dagen na die melding wordt een afschrift van de aanvraag bezorgd aan de gemeente in kwestie als de organisatie een privaatrechtelijke rechtspersoon is of de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Voor elke aanvraag worden enkele experten uit een vooraf samengestelde expertenpool geselecteerd om de werking van de betreffende organisatie door te lichten. Samen met die experten toetst het departement de inhoud en de werking van de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie aan de voorwaarde en de criteria. Op basis hiervan wordt een advies opgesteld over de toekenning van het kwaliteitslabel.

Vervolgens wordt een voorlopig voorstel van beslissing opgemaakt en bezorgd aan de gemeente of aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (indien de aanvrager in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad is gevestigd). Zij kunnen een reactie formuleren op het voorlopig voorstel van beslissing. Na de verwerking van die reacties, bezorgen we het definitieve voorstel van beslissing aan de minister. Het is steeds de Vlaamse minister van cultuur die de finale beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een kwaliteitslabel.

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier