Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunning definitief buiten Vlaamse Gemeenschap brengen van topstukken

Wat

Wil je een topstuk definitief buiten Vlaanderen brengen, bv. voor een verkoop? Dan heb je hier vooraf een toelating voor nodig. Deze verplichting geldt zowel voor de in de Topstukkenlijst opgenomen topstukken als voor de topstukken die niet in de Topstukkenlijst werden opgenomen maar die beantwoorden aan de voorwaarden ‘zeldzaam en onmisbaar’ van het Topstukkendecreet. 

Ook voor het vanuit Vlaanderen naar Brussel of Wallonië brengen van een topstuk is deze vergunning vereist.

Let op: een Topstuk dat ook beschermd is door het Onroerenderfgoeddecreet mag niet definitief buiten Vlaanderen gebracht worden.

Vergunning aanvragen

Wil je een topstuk definitief buiten Vlaanderen brengen? Stuur je aanvraag dan aangetekend naar:

DCJM Vergunningen
Koning Albert II-laan 15 bus 266
1210 Brussel

Binnen de twee maanden na de ontvangst van je aanvraag ontvang je een antwoord van de administratie. 

Wat moet je aanvraag bevatten?

Vermeld in je aanvraag:

  • over welk topstuk het gaat;
  • of het om een toelating tot tijdelijke of definitieve uitvoer gaat;
  • wat het doel is van de uitvoer (voorbeeld tijdelijke tentoonstelling, restauratie, verkoop,…);
  • indien niet opgenomen in de Lijst, volledige identificatie, volledige provenance/historiek eigendom en volledige beschrijving van cultuurgoed/verzameling, inclusief inventarisnummer;
  • indien wel opgenomen in de Topstukkenlijst, verwijzing naar het topstuk op de lijst en indien nodig aanvullen van de informatie in de lijst met volledige identificatie, volledige provenance/historiek eigendom en volledige beschrijving van cultuurgoed/verzameling, inclusief inventarisnummer. 

Aanvraag aanvaard of geweigerd

Je aanvraag wordt aanvaard

Wordt je aanvraag om een topstuk definitief buiten Vlaanderen te brengen aanvaard? Dan ontvang je een antwoord waarin de administratie haar beslissing motiveert en verduidelijkt. Vervolgens ontvang je de officiële uitvoervergunning.

Je aanvraag wordt geweigerd

Wordt je aanvraag om een topstuk definitief buiten Vlaanderen te brengen geweigerd? Dan moet de overheid het topstuk op jouw vraag aankopen tegen marktwaarde en binnen een redelijke termijn.

De prijs wordt in onderling overleg bepaald. Lukt dit niet, dan wordt de prijs vastgesteld door drie deskundigen, waarvan één aangeduid door de Vlaamse overheid, één door jou als eigenaar en één aangeduid door de beide deskundigen in onderling akkoord.

De Vlaamse overheid is verplicht om het topstuk tegen de vastgestelde prijs aan te kopen of alsnog een uitvoervergunning te verlenen. Als aanvrager kan je het koopaanbod afwijzen, maar dan kan je in de volgende vijf jaar geen nieuwe aanvraag meer indienen. 

Heb je vragen of wil je meer info?

Gebruik het contactformulier