Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidie ter verbetering bewaaromstandigheden topstukken

Klik hier om de folder Topstukken beter bewaren te openen.

Folder Topstukken beter bewaren

Waarom

Kleine ingrepen en werkzaamheden beperken vaak de risico’s op schade, waardoor topstukken in een betere staat bewaard kunnen worden. Zo vermijd je dure conservatie- en restauratiekosten.

De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor ingrepen die een aantoonbaar positief effect hebben op het behoud en beheer van een topstuk dat opgenomen werd in de Topstukkenlijst. Je kunt de kosten voor de verbetering van de bewaaromstandigheden in de onmiddellijke omgeving van het topstuk grotendeels compenseren.

 

Risico's op schade

Schade kan het gevolg zijn van:

Meer informatie over deze schadefactoren vind je op de website van FARO.

Voor wie

Heel wat topstukken worden beheerd door instellingen voor wie het behoud en beheer van cultureel erfgoed niet de hoofdtaak is. Of ze zijn wel erkend door het Cultureelerfgoeddecreet, maar ontvangen geen werkingssubsidies op basis van dat decreet. Vaak hebben deze instellingen het financieel moeilijk om topstukken in goede omstandigheden te tonen en te bewaren.

Het reglement voorziet daarom subsidies voor:

 • kloosters, abdijen of gebedshuizen;
 • religieuze organisaties;
 • organisaties die erkend zijn door het Cultureelerfgoeddecreet, maar geen werkingssubsidies ontvangen.
Wordt je topstuk ook beschermd door het Onroerenderfgoeddecreet of bevindt het zich in/op een site die door het decreet beschermd is? Ook dan kun je een beroep doen op de subsidie voor de verbetering van bewaaromstandigheden. Neem in dat geval contact op met je regionale dienst om de impact op de beschermde site te bespreken. Je vindt de contactgegevens op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Waarvoor

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor een subsidie:

 • bescherming tegen direct en indirect invallend licht op het topstuk (lux, IR en UV);  
 • verbetering van de directe klimaatomstandigheden van het topstuk (temperatuur en RV);  
 • verbetering van de stabiliteit van het topstuk;  
 • bestrijding van biologische aantasting in de directe omgeving van het topstuk;  
 • beveiliging van het topstuk tegen brand, diefstal of vandalisme;  
 • tijdelijk transport en tijdelijke opslag bij noodsituaties.  

Waarvoor niet

Ingrepen die een algemene verbetering van de bewaaromstandigheden in het hele gebouw nastreven, vallen buiten de scope van dit reglement, ook al zijn ze wenselijk en noodzakelijk vanuit het oogpunt van een goede zorg voor het cultureel erfgoed.

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende handelingen:

 • renovatie en installatie van verwarmings-, verlichtings-, verluchtings-, ventilatie-, isolatie- of beveiligingssystemen van een gebouw waarin het topstuk zich bevindt;  
 • (volledige) restauratie van gebouwen, ruimtes, interieurelementen waarin het topstuk zich bevindt (*);
 • conservatie- of restauratiebehandelingen op het topstuk zelf: daarvoor is subsidiëring voorzien via het Topstukkendecreet en het Onroerenderfgoeddecreet;  
 • het opstellen of aanpassen van calamiteitenplannen.  

(*) Is het gebouw beschermd door het Onroerenderfgoeddecreet? Dan kun je voor deze restauratiewerken onder bepaalde voorwaarden een erfgoedpremie krijgen. Meer informatie vind je op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Hoe aanvragen

Je kunt uw subsidieaanvraag het hele jaar door indienen via topstukken@vlaanderen.be.

Gebruik dit aanvraagformulier voor een subsidie voor bewaaromstandigheden van topstukken.

Elk jaar zijn er drie momenten waarop de ingediende aanvragen worden beoordeeld:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september

Als je subsidieaanvraag ontvankelijk is en positief beoordeeld wordt, krijg je een subsidie van maximaal 80% van de aanvaarde kosten.

REGLEMENT BEWAAROMSTANDIGHEDEN TOPSTUKKEN

Lees alle details over de subsidie in het reglement

Laat je inspireren

Foto 1: Het topstuk "Nood Gods" van de Meester van Frankfurt hing tegen een vochtige muur in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart te Watervliet.

Foto 2: Het schilderij had muurvocht opgenomen, het middelste paneel was licht vervormd door puntbelasting en de achterkant bleek aangetast door schimmel ten gevolge van vervuiling.

Foto 3: Het drieluik werd van de muur gehaald en op 50 cm van de muur in op een op maat gemaakt framewerk opgenomen.

Foto 4: Dankzij deze eenvoudige ingreep staat het topstuk niet langer in direct contact met een vochtige muur, is de achterzijde van het middenpaneel toegankelijk voor reiniging, kunnen de zijluiken gemakkelijk open en dicht worden geklapt en wordt het middelste paneel over de hele breedte ondersteund.

Foto's © Object Care

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier