Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkingssubsidie voor collectiebeherende organisaties

Wat

Een werkingssubsidie voor collectiebeherende organisaties in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet dient als financiële ondersteuning voor musea, cultureel-archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken die de functies of de basistaken van de cultureel-erfgoedwerking uitvoeren:

 • herkennen en verzamelen;
 • behouden en borgen;
 • onderzoeken;
 • presenteren en toeleiden;
 • participeren.

Voor wie

Als organisatie moet je:

 • beschikken over een kwaliteitslabel;
 • gevestigd zijn in Vlaanderen of in Brussel;
 • beheerd worden door een rechtspersoon zonder winstgevend doel of door een publiekrechtelijke rechtspersoon.

Een werkingssubsidie voor collectiebeherende organisaties wordt alleen toegekend aan musea, cultureel-archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken die zijn:

 • ingedeeld bij het bovenlokale niveau;
 • ingedeeld bij het landelijke niveau;
 • aangeduid als cultureel-erfgoedinstelling. 

Je kunt een aanvraag voor indeling bij het landelijke of regionale niveau tegelijkertijd indienen met de aanvraag voor werkingssubsidies. Bekijk de criteria voor indelingEen aanduiding van een cultureel-erfgoedinstelling wordt opgestart op initiatief en op uitnodiging van de Vlaamse Regering.

 

Voorwaarden en criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie voor collectiebeherende organisaties moet een organisatie:

 • beheerd worden door een rechtspersoon zonder winstgevend doel of door een publiekrechtelijke rechtspersoon;
 • gevestigd zijn in Vlaanderen of een Nederlandstalige organisatie zijn gevestigd in Brussel;
 • tijdig en volledig een aanvraag indienen.
Criteria voor indeling bij het landelijke of bovenlokale niveau

Om ingedeeld te worden bij het landelijke of bovenlokale niveau gelden volgende criteria:

 • De uitvoering van de functies op landelijk of bovenlokaal niveau.
 • Collectie cultureel erfgoed van landelijke of bovenlokale betekenis
 • Cultureel-erfgoedwerking met een schaalgrootte en reikwijdte van landelijk of bovenlokaal niveau
 • Adequate infrastructuur voor de uitvoering van de functies
 • Kwaliteitsvol zakelijk en financieel beheer waarbij de principes van goed bestuur worden toegepast.
Criteria voor de toekenning van een werkingssubsidie
 • Kwaliteit van de uitvoering van de functies
 • Kwaliteit van de samenwerking en netwerking met relevante partners, zowel binnen Vlaanderen als het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad als internationaal
 • Wijze waarop er binnen de cultureel- erfgoedwerking invulling wordt gegeven aan:
  • maatschappelijke of culturele diversiteit
  • duurzaamheid
  • digitaal beleid
 • Wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de strategische visie
 • Kwaliteit van het zakelijk beheer
 • Haalbaarheid en realiteitsgehalte van de begroting. De noodzaak voor een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de ontvangsten uit de werking.

Uitvoeringsbesluit

In het uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet worden meer gedetailleerde voorwaarden en criteria opgenomen en verdere bepalingen vastgelegd.

Uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet

Subsidievereisten

Een cultureel-erfgoedorganisatie waaraan een werkingssubsidie is toegekend, leeft de volgende subsidievereisten na:

 • toepassen van de principes van goed bestuur;
 • vermelden van de steun van de Vlaamse Gemeenschap bij alle publieke communicatie in het kader van de cultureel-erfgoedwerking door de standaard logo's en de bijbehorende tekst en baselines te gebruiken die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Indiendata

De subsidiëringsperiode van een werkingssubsidie voor collectiebeherende organisaties loopt over een termijn van vijf jaar. De huidige periode loopt van 1 januari 2024 tot 31 december 2028.

De deadline voor aanvragen voor de volgende periode (2029-2033) is 15 januari 2028.

Hoe aanvragen

Je kan een werkingssubsidie voor collectiebeherende organisaties aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan jou helpen om je subsidieaanvraag correct op te stellen.