Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunning toelating fysische ingreep

Wat

Ben je eigenaar, bezitter of houder van een beschermd voorwerp of beschermde verzameling (topstuk) dat opgenomen werd in de Topstukkenlijst en wil je een fysische ingreep laten uitvoeren op het topstuk? Dan moet je vooraf een toelating vragen.

Wat is een fysische ingreep

Onder fysische ingrepen wordt verstaan: handelingen die ingrijpen in de materiële substantie van het beschermde voorwerp. Het kan gaan om conservatiewerkzaamheden of restauratiewerkzaamheden:

 • Conservatiewerkzaamheden: handelingen die de materiële toestand van een object stabiliseren en verder verval verhinderen of vertragen.
  • Voorbeelden: stof en vuil verwijderen, losse onderdelen vastzetten, verzwakte onderdelen door impregnatie of met hechtmiddel verstevigen, fixeren van de picturale laag, preventief en/of curatief behandelen tegen insecten- en schimmelaantasting, ...
 • Restauratiewerkzaamheden: handelingen die een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan object in een vooraf gedefinieerde toestand terugbrengen. Daarbij wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke en door de maker bedoelde verschijningsvorm, evenals met de natuurlijke veroudering.
  • Voorbeelden: onderdelen vervangen of vernieuwen, latere toevoegingen of oude restauraties verwijderen, ontbrekende delen toevoegen of aanvullen, vergeelde vernis- of lijmlagen verwijderen, …

In noodsituaties (bij dringende ingrepen waarbij duidelijk is dat de conditie van het topstuk op heel korte termijn bedreigd is) kan een conserverende behandeling worden uitgevoerd zonder voorafgaande toelating. Dit moet echter wel onmiddellijk gemeld worden. Deze behandelingen kunnen ook in aanmerking komen voor restauratiesubsidies.

Ook indien fysische ingrepen op topstukken worden uitgevoerd in het kader van andere projecten (bijvoorbeeld digitalisering van topstukken), dient hiervoor een voorafgaande toelating te worden verkregen.

Opmerking: Is je topstuk ook beschermd door het Onroerenderfgoedecreet? Neem dan contact op met het agentschap Onroerend Erfgoed om een toelating te vragen.

 

Wist je dat je ook subsidies kan krijgen voor het uitvoeren van een fysische ingreep op een topstuk dat opgenomen werd in de Topstukkenlijst? 

Hoe aanvragen

Stuur je aanvraag voor het uitvoeren van een fysische ingreep via e-mail naar topstukken@vlaanderen.be of met de post naar:

DCJM Vergunningen
Koning Albert II-laan 15 bus 267
1210 Brussel 

Wat moet je aanvraag bevatten?

Vermeld in je aanvraag:

 • Naam, adres, contactgegevens van de aanvrager
 • Toereikende identificatie van het topstuk (maker, titel, datum, materiaal, afmetingen, bewaarplaats, inventarisnummer)
 • Naam en adres van ontwerper(s) en uitvoerder(s) van de ingreep
 • Curriculum vitae van uitvoerder(s)
 • Gedocumenteerde toestandsbeschrijving van het topstuk, gedateerd en met vermelding van de opsteller
 • Geplande timing van de ingreep
 • Geplande locatie van de ingreep
 • Behandelingsvoorstel met verantwoording van de gekozen behandeling en van de voorgestelde te gebruiken materialen en de stapsgewijze beschrijving van de voorgenomen behandeling. 

Behandeling van je aanvraag

Na de ontvangst van de aanvraag laat de administratie weten of je aanvraag volledig is. Meer informatie kan, indien nodig, worden opgevraagd.

Is je aanvraag volledig en ontvankelijk, dan wordt die voor advies aan de Topstukkenraad voorgelegd. Na advies van de Topstukkenraad geeft de administratie een toestemming of een gemotiveerd verbod. De toestemming kan ook eventuele bijzondere voorwaarden bevatten waaraan moet worden voldaan voor het uitvoeren van de fysische ingreep.

Als de administratie een toestemming verleent en de voorgestelde werkzaamheden en kosten subsidiabel zijn, kan ook een restauratiesubsidie worden aangevraagd. Beide aanvragen kunnen tegelijkertijd worden ingediend. 

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier