Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanvraag indienen voor de Inventaris Vlaanderen

Wie kan aanvragen

Erfgoedgemeenschappen met een zetel en werking in het Nederlandse taalgebied in België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad kunnen een vorm van immaterieel erfgoed laten opnemen in de Inventaris Vlaanderen.

Erfgoedgemeenschappen voeren de traditie zelf uit en engageren zich voor een duurzame erfgoedzorg. Ze ondernemen actie zodat het erfgoed aan anderen en volgende generaties wordt doorgegeven.

Voorwaarden en criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen om opgenomen te worden in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed, moet de aanvrager:

Criteria om opgenomen te worden in de Inventaris Vlaanderen
 • De aanvraag heeft betrekking op immaterieel cultureel erfgoed.
 • Er is consensus binnen de erfgoedgemeenschap om het immaterieel cultureel erfgoed te laten plaatsen op de Inventaris Vlaanderen. Consensus wordt aangetoond door de betrokkenheid bij het opstellen van de aanvraag, van de groepen en gemeenschappen en eventueel ook individuen die deel uitmaken van de erfgoedgemeenschap.
 • De erfgoedgemeenschap zet actief in op het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed. Dit wordt aangetoond met acties die met de erfgoedgemeenschap worden opgezet.
 • De erfgoedgemeenschap is zich bewust van de kansen en uitdagingen in de overdracht naar volgende generaties, engageert zich om knelpunten op te lossen en voert de nodige acties uit.

Lees het volledige reglement 

Hoe aanvragen

Om erfgoed op te laten nemen in de inventaris, moet je als erfgoedgemeenschap een aanvraagdossier bezorgen. Wanneer je een aanvraag indient, betekent dit dat je jezelf als erfgoedgemeenschap engageert voor een actieve erfgoedzorg. Het is een begin, geen eindpunt.

 

Voorbereiding en ondersteuning

Een goede voorbereiding is het halve werk. Lees de vragen uit het officiële aanvraagformulier (pdf) en raadpleeg methodieken voor groepsgesprekken.

Hulp nodig bij het invullen van je aanvraag? Er is een netwerk van erfgoedorganisaties waarop je beroep kan doen.

 

Procedure

Een aanvraagprocedure bestaat uit twee delen:

 1. Je dient je aanvraag in op www.immaterieelerfgoed.be.
 2. Je dient het ondertekende officiële aanvraagformulier en een ondertekend exemplaar van de Verklaring van Ethische Principes in bij de administratie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media via cultureelerfgoed@vlaanderen.be.

 

DEEL 1: Indienen van je aanvraag via immaterieelerfgoed.be

1. Maak een account aan op immaterieelerfgoed.be

Immaterieelerfgoed.be werkt met een persoonlijk account. Via deze persoonlijke account heb je toegang tot je persoonlijke startpagina. Vanuit deze plek kan je informatie delen en zichtbaar maken op de website.

Stap 1: Ga naar ‘aanmelden’ (rechts bovenaan) en registreer je.

Stap 2: Je ontvangt een e-mail ter bevestiging. Maak via de link in de mail je persoonlijke account aan.

2. Voeg je erfgoed toe

Stap 1: Meld je aan met je account. Je komt op je persoonlijke startpagina terecht.

Stap 2: Klik op ‘voeg nieuw erfgoed toe’.

Stap 3: Vul het formulier in en voeg een beeld toe.

Stap 4: Sla je invoer tijdelijk op of verstuur. Je invoer staat nu onder 'Mijn erfgoed'.

Stap 5: twee opties:

 1. Je sloeg je invoer eerst op en wil ze nu zichtbaar maken op de website? Ga naar het erfgoed en klik het potloodicoon aan. Je komt opnieuw op je invoerpagina. Klik onderaan de invoerpagina op 'versturen'.
 2. Je verstuurde je invoer? Wij controleren nog even of alles in orde is. Van zodra het op de website staat, ontvang je een bevestiging via mail.

Wil je achteraf nog aanpassingen doen? Dat kan! Breng de wijzigingen aan en verstuur je invoer opnieuw. Van zodra wij je aanpassingen bevestigen, verschijnen ze op de website.

3. Doe een aanvraag om je erfgoed op te nemen in de inventaris

Stap 1: Meld je aan met je account. Je komt op je persoonlijke startpagina terecht.

Stap 2: Ga naar 'Mijn erfgoed'. Je ziet het overzicht van je ingevoerd erfgoed.

Stap 3: Klik op de ster bij het erfgoed waarvoor je een aanvraag voor de inventaris wil doen.

Stap 4: Je kan starten met het invullen van het aanvraagformulier.

Stap 5: Sla je aanvraagformulier tijdelijk op of dien onmiddellijk in. Je invoer staat nu onder 'Mijn inventaris'.

Stap 6: twee opties:

 1. Je sloeg je aanvraag op? Via 'Mijn inventaris' kan je het blijven bewerken en opslaan. Helemaal klaar? Klik dan op 'indienen' om je aanvraag definitief te versturen.
 2. Je diende je aanvraag in? Ga naar ‘DEEL 2’

Je erfgoed blijft tijdens de procedure zichtbaar op de website zoals initieel ingevoerd. Als je erfgoed opgenomen wordt op de Inventaris Vlaanderen vullen we de informatie aan.

 

DEEL 2: Officieel maken van je aanvraag bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Eens je aanvraag is ingediend via immaterieelerfgoed.be, bezorg je het ondertekende aanvraagformulier samen met een ondertekende Verklaring van Ethische Principes aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media via cultureelerfgoed@vlaanderen.be.

Je aanvraag is nu officieel ingediend. 

Indiendata

Als je je aanvraag voor 15 april indient, kan je erfgoed vanaf 1 juli van hetzelfde kalenderjaar worden opgenomen in de Inventaris Vlaanderen.

Als je je aanvraag voor 15 oktober indient, kan je erfgoed vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar worden opgenomen in de Inventaris Vlaanderen. 

Beoordeling van je aanvraag

Binnen de tien werkdagen na de uiterlijke indiendatum ontvang je een bericht met de melding of je aanvraag ontvankelijk is.

Vervolgens toetst een groep van experten de aanvraag aan de criteria en stelt een advies op. Op basis hiervan beslist de minister om het immaterieel cultureel erfgoed al dan niet op de inventaris te plaatsen.

Maximaal tien dagen na de beslissing van de minister brengt de administratie jou hiervan op de hoogte. 

Aanvraag goedgekeurd. Wat nu?

Eens je erfgoed op de Inventaris Vlaanderen is geplaatst, mag je het logo 'Inventaris Vlaanderen' gebruiken.  Stuur hiervoor een mail naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be

Het logo zorgt voor herkenning. Het drukt uit dat je erfgoed de diversiteit van het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen illustreert en dat je een erfgoedzorg uitbouwt. 

Rapportering

Tweejaarlijks brengt je uiterlijk op 15 oktober verslag uit over de erfgoedzorg via immaterieelerfgoed.be.

Dit verslag bevat:

 • een beschrijving en evaluatie van de acties m.b.t. de eerder gedetecteerde knelpunten in de overdracht van je erfgoed;
 • plannen voor de komende twee jaar met beschrijving van de acties om het erfgoed te documenteren, onderzoeken, erover te sensibiliseren of communiceren, en door te geven.

Hulp nodig bij het opstellen van je rapport? Er is een netwerk van erfgoedorganisaties waarop je een beroep kan doen. 

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier

Werkplaats immaterieel erfgoed is de organisatie voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen en fungeert als aanspreekpunt en hulplijn voor iedereen die zich inzet voor immaterieel erfgoed.