Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteitslabel voor collectiebeherende organisaties

Het kwaliteitslabel is een erkenningsinstrument voor musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken.

De Vlaamse overheid erkent collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie die aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen om een professionele, duurzame en kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedwerking te verzekeren.

Het hebben van een kwaliteitslabel toont aan dat het cultureel erfgoed binnen een organisatie in goede handen is, dat er zorg- en duurzaam mee wordt omgesprongen en dat het cultureel erfgoed wordt beheerd volgens de regels van de kunst. Het schept vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking of wetenschappelijk onderzoek. En het geeft voor de samenleving garanties naar de toegankelijkheid en de toekomst van het cultureel erfgoed.

Het kwaliteitslabel is van onbepaalde duur, je hoeft het maar eenmaal aan te vragen. Zolang je collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie voldoet aan de voorwaarden, behoudt ze haar label. De erkende organisaties krijgen een erkenningsteken.

In het register worden alle organisaties opgenomen die door de Vlaamse overheid erkend zijn. Je vindt er ook alle contactgegevens in terug.

In totaal zijn er momenteel 94 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 20 culturele archiefinstellingen, 9 erfgoedbibliotheken en 65 musea.