Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkingssubsidie voor periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

Wat

Een werkingssubsidie aan organisaties voor de uitgave van een periodieke cultureel-erfgoedpublicatie in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet. Het kan gaan om een gedrukte of digitale publicatie.

Voorwaarden en criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden
 • De publicatie wordt beheerd door een rechtspersoon zonder winstgevend doel of door een publiekrechtelijke rechtspersoon.
 • De organisatie is gevestigd in Vlaanderen of een Nederlandstalige organisatie gevestigd in Brussel.
 • De organisatie dient de aanvraag tijdig en volledig in.
Subsidievoorwaarden
 • De publicatie gaat in hoofdzaak over cultureel-erfgoedwerking of over cultureel erfgoed.
 • De publicatie wordt niet uitgegeven in het kader van een werking die op basis van het Cultureelerfgoeddecreet of andere regelgeving een werkingssubsidie ontvangt.
 • De organisatie kan voldoende expertise voorleggen over het uitgeven en distribueren van publicaties, of kan aantonen dat zij daarop voldoende een beroep kan doen.
Criteria
 • Inhoudelijke relevantie van de publicatie voor het cultureelerfgoedveld of voor een breder publiek.
 • Kwaliteit van de publicatie, zowel naar inhoud, taal als vormgeving.
 • Landelijke reikwijdte van de publicatie.
 • Wijze waarop er binnen de cultureelerfgoedwerking invulling wordt gegeven aan:
  • maatschappelijke of culturele diversiteit;
  • duurzaamheid;
  • digitaal beleid.
 • Wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de strategische visienota Cultureel Erfgoed.
 • Kwaliteit van het zakelijke beheer.
 • Haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting. De noodzaak voor een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de ontvangsten uit de werking.

Uitvoeringsbesluit

In het uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet worden meer gedetailleerde voorwaarden en criteria opgenomen en verdere bepalingen vastgelegd.

Uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet

Subsidievereisten

Een cultureelerfgoedorganisatie waaraan een werkingssubsidie is toegekend, leeft de volgende subsidievereisten na:

 • toepassen van de principes van goed bestuur;
 • vermelden van de steun van de Vlaamse Gemeenschap bij alle publieke communicatie in het kader van de cultureelerfgoedwerking door de standaard logo's en de bijbehorende tekst en baselines te gebruiken die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Indiendatum

De subsidiëringsperiode van een werkingssubsidie voor periodieke cultureel-erfgoedpublicaties loopt over een termijn van vijf jaar.

De deadline voor aanvragen voor de volgende periode is 15 januari 2023.

Hoe aanvragen

Je vraagt een werkingssubsidie voor een periodieke publicatie aan via de webapplicatie KIOSK.

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier