Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultureelerfgoeddecreet

​​​​​​Het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 is het belangrijkste subsidiekader voor de cultureel-erfgoedsector in de Vlaamse Gemeenschap.

Met het Cultureelerfgoeddecreet wil de Vlaamse overheid de zorg voor en omgang met cultureel erfgoed bevorderen door:

 • een cultureel-erfgoedveld uit te bouwen;
 • een kwaliteitsvolle en duurzame cultureel-erfgoedwerking te bevorderen;
 • de maatschappelijke inbedding van cultureel erfgoed te vergroten.

Dit decreet doet dat door:

 • organisaties en cultureel-erfgoedgemeenschappen te ondersteunen in het kwaliteitsvol uitoefenen van cultureel-erfgoedwerking;
 • een verdere ontwikkeling en toepassing te stimuleren van verschillende cultureel-erfgoedpraktijken;
 • samenwerking en afstemming te stimuleren met het oog op het versterken van een netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties, cultureel-erfgoedgemeenschappen en beheerders van cultureel erfgoed dat expertise ontwikkelt, uitwisselt en ter beschikking stelt;
 • internationale samenwerking, uitwisseling en promotie te bevorderen;
 • de cultureel-erfgoedbeleving bij burgers en cultureel-erfgoedgemeenschappen te stimuleren en te vergroten;
 • duurzaamheid en maatschappelijke en culturele diversiteit te stimuleren;
 • steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie te betrekken.
   

Het Cultureelerfgoeddecreet beschrijft de regels en richtlijnen voor:

 • de toekenning van het kwaliteitslabel;
 • de aanduiding en subsidiëring van cultureel-erfgoedinstellingen;
 • de subsidiëring van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties voor het opnemen van functies en rollen;
 • de subsidiëring van andere besturen;
 • de subsidiëring van projecten.

NIEUW CULTUREEL-ERFGOEDDECREET IN OPMAAK

De minister van Cultuur startte in het voorjaar van 2021 een traject op voor de optimalisatie van het Cultureel-erfgoeddecreet, om tegen midden 2022 te landen met de nieuwe wetgeving.

Lees meer over de optimalisatie van het decreet

Uitvoeringsbesluit

In het uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet worden meer gedetailleerde voorwaarden en criteria opgenomen om de strategische visie en beleidsaccenten in de praktijk te brengen.

In het uitvoeringsbesluit worden principes uit het decreet nader bepaald of gedetailleerd:

 • Criteria van collectiebeherende organsaties
 • Indiendata voor werkingssubsidies, projectsubsidies en kwaliteitslabels
 • Bepalingen over wat een aanvraagdossier moet inhouden
 • Bepalingen over wat een verantwoordingsdossier moet inhouden
 • Beslissingsprocedure
 • Uitbetalingsprocedure

Memorie van toelichting

Het ontwerp van decreet werd samen met een memorie van toelichting ingediend. De memorie geeft aan waarom er een nieuw decreet nodig is en licht de artikels van het decreet inhoudelijk toe.