Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultureelerfgoeddecreet

Op 23 december 2021 bekrachtigde het Vlaams parlement het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet. Het is het belangrijkste instrument van de Vlaamse overheid voor de ondersteuning van de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen en de Nederlandstalige organisaties in Brussel.

Met het Cultureelerfgoeddecreet wil de Vlaamse overheid de zorg voor en omgang met cultureel erfgoed bevorderen door:

 • een cultureel-erfgoedveld uit te bouwen;
 • een kwaliteitsvolle en duurzame cultureel-erfgoedwerking te bevorderen;
 • de maatschappelijke inbedding van cultureel erfgoed te vergroten.

Dit decreet doet dat door:

 • organisaties en cultureel-erfgoedgemeenschappen te ondersteunen in het kwaliteitsvol uitoefenen van cultureel-erfgoedwerking;
 • een verdere ontwikkeling en toepassing te stimuleren van verschillende cultureel-erfgoedpraktijken;
 • samenwerking en afstemming te stimuleren met het oog op het versterken van een netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties, cultureel-erfgoedgemeenschappen en beheerders van cultureel erfgoed dat expertise ontwikkelt, uitwisselt en ter beschikking stelt;
 • internationale samenwerking, uitwisseling en promotie te bevorderen;
 • de cultureel-erfgoedbeleving bij burgers en cultureel-erfgoedgemeenschappen te stimuleren en te vergroten;
 • duurzaamheid en maatschappelijke en culturele diversiteit te stimuleren;
 • steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie te betrekken.

Het Cultureelerfgoeddecreet beschrijft de regels en richtlijnen voor:

 • het toekennen van een kwaliteitslabel aan collectiebeherende organisaties;
 • het indelen van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties;
 • het aanduiden van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties als cultureel-erfgoedinstelling;
 • het toekennen van werkingssubsidies aan cultureel-erfgoedorganisaties;
 • het toekennen van werkingssubsidies aan andere besturen;
 • het toekennen van projectsubsidies.

Optimalisatie van het Cultureelerfgoeddecreet

Lees meer

Uitvoeringsbesluit

De Vlaamse Regering keurde het uitvoeringsbesluit definitief goed op 8 juli 2022.

In het uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet worden meer gedetailleerde voorwaarden en criteria opgenomen om de strategische visie en beleidsaccenten in de praktijk te brengen. Het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe decreet is momenteel in opmaak.

In het uitvoeringsbesluit worden principes uit het decreet nader bepaald of gedetailleerd:

 • criteria van collectiebeherende organsaties;
 • indiendata voor werkingssubsidies, projectsubsidies en kwaliteitslabels;
 • bepalingen over wat een aanvraagdossier moet inhouden;
 • bepalingen over wat een verantwoordingsdossier moet inhouden;
 • de beslissingsprocedure;
 • de uitbetalingsprocedure;

Memorie van toelichting

Het ontwerp van decreet werd samen met een memorie van toelichting ingediend. De memorie geeft aan waarom er een nieuw decreet nodig is en licht de artikels van het decreet inhoudelijk toe.

De subsidies die toegekend werden op basis van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 blijven behouden onder dezelfde voorwaarden tot die aflopen (voor projectsubsidies) of tot een nieuwe beleidsperiode start op basis van het nieuwe decreet (voor werkingssubsidies). Collectiebeherende organisaties die beschikken over een kwaliteitslabel, een indeling of aangeduid zijn als cultureelerfgoedinstelling op basis van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 behouden dat kwaliteitslabel, die indeling of aanduiding onder de voorwaarden van het nieuwe decreet, en voor zover zij aan die voorwaarden blijven voldoen.

Infosessie

Op 21 juni 2022 organiseerden we de digitale infosessie 'Subsidies aanvragen binnen het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet'. We lichtten het nieuwe decretale kader toe en bespraken de verschillende subsidiemogelijkheden. Je kunt de opname hier bekijken of de presentatie raadplegen.

Om je verder op weg te helpen, maakten we enkele aanvullende documenten op: