Overslaan en naar de inhoud gaan

Conceptnota

Wat

De Vlaamse Regering keurde op 25 maart 2016 de conceptnota ‘Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen’ goed. De conceptnota stippelt een toekomst voor het cultureel erfgoed uit en creëert een zo breed mogelijk draagvlak door alle geledingen van de samenleving bij cultureel erfgoed en erfgoedwerking te betrekken. Het is het resultaat van een intensief participatief traject met het cultureelerfgoedveld. Het gaat om een langetermijnvisie voor cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen waarin de band tussen verleden, heden en toekomst én het delen van ‘gemeenschappelijk goed’ belangrijke uitgangspunten zijn.

De conceptnota ambieert een samenhangend, inspirerend en ambitieus kader voor het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen. Een beleid dat kan inhaken op steeds evoluerende internationale kaders en de instrumenten die nodig zijn om dat waar te maken. Niet alleen  het cultureel erfgoed zelf, maar ook bepaalde aspecten van de cultureel-erfgoedwerking en het cultureel-erfgoedbeleid moeten immers de tand des tijds kunnen doorstaan.

De Vlaamse Regering onderschrijft het belang van een kwaliteitsvolle en duurzame benadering van cultureel erfgoed en wil voluit inzetten op het versterken van de erfgoedsector. Het stimuleren van samenwerkingen tussen erfgoedorganisaties en het verhogen van participatie bij erfgoedactiviteiten voor het breder publiek zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Net als het opnemen van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het cultureel erfgoed.

Hoofdlijnen

De nota focust op 6 hoofdlijnen, die zowel door de cultureel-erfgoedsector als door de samenleving werden aangegeven:

  • een gevarieerde aanwezigheid van erfgoed waarborgen;
  • het cultureel-erfgoednetwerk verder versterken en uitbouwen;
  • een participatieve en open cultureel-erfgoedwerking realiseren;
  • cultureel erfgoed in de samenleving valoriseren;
  • een toonaangevend internationaal erfgoedbeleid nastreven;
  • aanvullende financiering stimuleren.

De uitgetekende beleidslijnen expliciteren de rollen en de verantwoordelijkheden die de Vlaamse overheid opneemt in overleg en afstemming met andere bestuursniveaus en beleidsdomeinen.

Dit betekent in eerste instantie een actualisering en verfijning van de bestaande instrumenten, en de mogelijke ontwikkeling van nieuwe instrumenten, zoals gebeurde in het Cultureelerfgoeddecreet van 2017.