Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Indemniteitsdecreet

Wat

Het Indemniteitsdecreet - voluit het decreet tot invoering van een waarborg bij inkomende bruiklenen voor tentoonstellingen - stelt voor om een staatswaarborg in te voeren tot dekking van de mogelijke schade 'van nagel tot nagel' en 'alle risico's' voor inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen met een internationale uitstraling.

Deze regeling moet ervoor zorgen dat grote tentoonstellingen in Vlaanderen mogelijk blijven. Door de hoge en stijgende financiële waardes van de belangrijke bruiklenen voor dit soort tentoonstellingen, en de daarmee samenhangende stijgende verzekeringskosten,  wordt dat immers steeds moeilijker. Daarnaast  gelden er voor die tentoonstellingen ook bepaalde kwaliteitseisen inzake klimatologische omstandigheden, veiligheid en beveiliging. 

Daarom zullen alleen de cultureel-erfgoedinstellingen die zijn aangeduid binnen het Cultureelerfgoeddecreet, de erkende instellingen ingedeeld bij het landelijke niveau en de erkende universitaire bibliotheken en archieven aanspraak kunnen maken op deze regeling. 

Waarborgregeling

Er is geopteerd voor een gemengde waarborgregeling:

  • het eerste risico tot 50% van de totale waarde van de bruiklenen is gedekt onder de waarborgregeling van de Vlaamse overheid;
  • het residuele risico moet verplicht gedekt worden via een commerciële verzekering.

Er werd ook voor gekozen om niet alleen de hele grote blockbustertentoonstellingen te ondersteunen, maar ook om middelgrote tentoonstellingen de kans te geven  om door te groeien. Tentoonstellingen komen vanaf een totale waarde van minimaal 50 miljoen euro aan inkomende bruiklenen in aanmerking voor deze waarborgregeling.

Om het risico voor de Vlaamse overheid beheersbaar te houden, mag het totaal aan waarborgen dat ze op hetzelfde moment verleent, nooit meer dan 600 miljoen euro bedragen. Per kalenderjaar kan maximaal 1,2 miljard euro aan waarborgen worden toegekend.

Goedkeuringsprocedure

Datum Stap in procedure Documenten
28 mei 2021 Principiële goedkeuring door Vlaamse Regering

 

Volgende stap in de procedure

Over het voorontwerp wordt nu  het advies ingewonnen van:

  • de SARC
  • de Topstukkenraad
  • de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens
  • de Raad van State