Overslaan en naar de inhoud gaan

Memoriaaldecreet

De officiële naam van het Memoriaaldecreet is: Decreet houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede (15 juli 2011)

Het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede omvat het IJzermonument in Diksmuide, met de IJzertoren, de Paxpoort, de crypte en het omringende domein. 

Ijzermonument

Het decreet regelt de subsidiëring voor het Memoriaal en dit voor zowel de onroerende beheersopdracht als de culturele opdracht. Het voorziet:

 • een subsidie voor de instandhouding, de herstelling, het onderhoud en de verbetering van het Memoriaal;
 • een subsidie voor:
  • het ondersteunen van het museum van het Memoriaal, met focus op:
   • de Eerste Wereldoorlog;
   • de Vlaamse emancipatiebeweging;
  • het ondersteunen van culturele, gemeenschapsvormende, educatieve, maatschappelijk activerende of sensibiliserende initiatieven:
   • gekoppeld aan de herinnerings- en herdenkingsfunctie en de vredesboodschap van het Memoriaal;
   • over de thema's bewustwording, vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.

Een jaarlijkse werkingssubsidie wordt toegekend per vijfjarige beleidsperiode. De huidige periode is 2022-2026. Uiterlijk op 1 mei 2025 wordt een ontwerp van beleidsplan ingediend voor de volgende periode.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media voert samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed het decreet uit.

Meer info of vragen?

Gebruik het contactformulier