Overslaan en naar de inhoud gaan

Memoriaaldecreet

De officiële naam van het Memoriaaldecreet is: Decreet houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede (15 juli 2011)

Het IJzermonument in Diksmuide, met de IJzertoren, de Paxpoort, de crypte en het omringende domein, is erkend als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede.

Het Memoriaaldecreet regelt de subsidiëring voor zowel de onroerende beheersopdracht als de culturele opdracht:

 • een subsidie voor de instandhouding, de herstelling, het onderhoud en de verbetering van het Memoriaal;
 • een subsidie voor:
  • het ondersteunen van het museum van het Memoriaal, met focus op:
   • de Eerste Wereldoorlog;
   • de Vlaamse emancipatiebeweging;
  • het ondersteunen van culturele, gemeenschapsvormende, educatieve, maatschappelijk activerende of sensibiliserende initiatieven:
   • gekoppeld aan de herinnerings- en herdenkingsfunctie en de vredesboodschap van het Memoriaal;
   • over de thema's bewustwording, vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.

Een jaarlijkse werkingssubsidie wordt toegekend per vijfjarige beleidsperiode. De huidige periode is 2017-2021. Uiterlijk op 1 mei 2021 wordt een ontwerp van beleidsplan ingediend voor de periode 2022-2026.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media voert samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed het decreet uit.

Ijzertoren

Vragen

Heb je een vraag over het Memoriaaldecreet? Contacteer het team Cultureel erfgoed.

Team Cultureel Erfgoed
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42