Overslaan en naar de inhoud gaan

Verzameldecreet

De officiële naam van het Verzameldecreet is: Decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur van 29 maart 2019.

In het decreet wordt een specifieke subsidieregeling voorzien voor het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw. Daardoor wordt het mogelijk om een langetermijnperspectief te onderbouwen en wederzijdse meerjarige afspraken te maken over onder meer financiering en beoogde resultaten.

Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw is een studie- en documentatiecentrum, opgericht in 1998, dat tot doel heeft om het Vlaamse muziekpatrimonium van de 18e, 19e en 20e eeuw bekend te maken en te valoriseren. De vereniging doet dat onder meer door:

  • actief op zoek te gaan naar bedreigd of vergeten materiaal;
  • wetenschappelijk onderzoek uit te voren;
  • uitgaven, uitvoeringen en opnames te stimuleren;
  • erover te publiceren.

De volgende criteria zijn van toepassing voor de toekenning en de bepaling van het bedrag van een de werkingssubsidie:

  • de kwaliteit van de aanwezige expertise;
  • de wijze waarop de doelstelling voor het Vlaamse muziekpatrimonuim wordt opgenomen;
  • de kwaliteit van de samenwerking en netwerking, met relevante partners;
  • de wijze waarop cultureel-erfgoedgemeenschappen die werkzaam zijn rond muzikaal cultureel erfgoed vertegenwoordigd zijn in de organisatie en de werking ervan mee aansturen
  • de kwaliteit van het zakelijke beheer, en de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting. De noodzaak voor een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de ontvangsten uit de werking.

Een jaarlijkse werkingssubsidie wordt toegekend per vijfjarige beleidsperiode. De volgende periode is 2024-28.