Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunning tijdelijk buiten Vlaamse Gemeenschap brengen van topstukken

Wat

Wil je een topstuk tijdelijk buiten Vlaanderen brengen, bv. voor een tentoonstelling of restauratie? Dan heb je hier vooraf een toelating voor nodig. Deze verplichting geldt zowel voor de in de Topstukkenlijst opgenomen topstukken als voor de topstukken die niet in de Topstukkenlijst werden opgenomen maar die beantwoorden aan de voorwaarden ‘zeldzaam en onmisbaar’ van het Topstukkendecreet.

Ook voor het vanuit Vlaanderen naar Brussel of Wallonië brengen van een topstuk is deze vergunning vereist. 

Is je Topstuk beschermd door het Topstukkendecreet en door het Onroerenderfgoeddecreet? Dan is je Topstuk dubbel beschermd.

  • Wil je een dubbel beschermd Topstuk tijdelijk verplaatsen binnen of buiten een beschermde site, dan heb je een toelating nodig van het agentschap Onroerend Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente.
  • Wil je een dubbel beschermd Topstuk tijdelijk buiten Vlaanderen brengen, dan heb je eveneens een toelating nodig van het agentschap Onroerend Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente. 

Vergunning aanvragen

Wil je een topstuk tijdelijk buiten Vlaanderen brengen? Stuur je aanvraag dan per e-mail naar topstukken@vlaanderen.be of per post naar:

DCJM Vergunningen

Koning Albert II-laan 15 bus 267

1210 Brussel

Binnen de twee maanden na de ontvangst van je aanvraag, ontvang je een antwoord van de administratie.

Wat moet je aanvraag bevatten?

Vermeld in je aanvraag:

  • Over welk topstuk het gaat (met verwijzing naar de Topstukkenlijst indien daarin opgenomen)
  • Wat het doel is van de uitvoer (voorbeeld tijdelijke tentoonstelling, restauratie,…)
  • Geplande tijdelijke bewaarplaats van het topstuk
  • Periode waarvoor de toestemming wordt aangevraagd
  • Geboden garanties voor het behoud in goede staat en voor de terugkeer van het topstuk
  • Als het topstuk ook beschermd is door het Onroerenderfgoeddecreet, voeg dan de toelating van het agentschap Onroerend Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente in bijlage toe aan de aanvraag. 

Aanvraag aanvaard of geweigerd

Je aanvraag wordt aanvaard

Wordt je aanvraag om een topstuk tijdelijk buiten Vlaanderen te brengen aanvaard? Dan ontvang je een antwoord waarin de administratie haar beslissing motiveert en verduidelijkt. Hierbij worden mogelijk enkele voorwaarden opgelegd waaraan moet worden voldaan bij de tijdelijke uitvoer van het topstuk, bv. over transportmobiliteit en tentoonstellingscondities. Vervolgens ontvang je de officiële uitvoervergunning.

Je aanvraag wordt geweigerd

Wordt je aanvraag om een topstuk tijdelijk buiten Vlaanderen te brengen geweigerd? Dan moet deze weigering duidelijk gemotiveerd worden. 

Meer info of vragen?

Gebruik het contactformulier