Overslaan en naar de inhoud gaan

Pilootprojecten nalatenschappen kunstenerfgoed

Wat

Het Vlaamse cultuurbeleid moedigt de archiefzorg in de kunstensector aan. Veel uitdagingen blijven, zowel voor de omgang met als voor de borging van archieven, collecties of praktijken van hedendaagse kunstenaars en kunstenorganisaties. De vele bijzondere nalatenschappen van kunstenaars uit de 20ste eeuw verdienen bijzondere aandacht en begeleiding. We zitten in een periode waar een eerste generatie hedendaagse kunstenaars hun oeuvre afsluiten. Kunstenaars en kunstenorganisaties laten bijzondere zaken na, denk maar aan archieven, collecties of praktijken. De zorg voor die nalatenschappen verdient bijzondere aandacht en begeleiding.

De minister van Cultuur nam binnen dit kader het initiatief om pilootprojecten te ondersteunen voor de omgang met nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars. In 2023 werd een eerste oproep georganiseerd naar kunstenaars, organisaties en erfgenamen voor pilootprojecten rond de nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars betrokken bij het kunstgebeuren in de Vlaamse Gemeenschap. Twaalf pilootprojecten konden ondersteund worden.

De minister van Cultuur besliste dat in 2024 een nieuwe oproep georganiseerd zal worden.  

Indiendatum

De uiterste indiendatum voor de tweede oproep is momenteel nog niet gekend, maar is voorzien in voorjaar 2024. 

Project voorbereiden

Het subsidiereglement wordt momenteel geëvalueerd. Bekijk hier het subsidiereglement van de oproep pilootprojecten uit 2023. Hierin vind je onder andere de toenmalige beoordelingscriteria terug.

Ook de veelgestelde vragen kunnen helpen bij het voorbereiden van het project. 

Toekenning en uitbetaling

De projectsubsidie wordt in verschillende schijven uitbetaald:

 • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald kort na de beslissing.
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na de controle van de verantwoording.

Wanneer er een subsidie is toegekend, moet je rekening houden met de richtlijnen voor projectsubsidies. 

Gebruik logo Vlaamse Gemeenschap

Eens de projectsubsidie is toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie over het project. 

Verantwoording

Organisaties moeten een verantwoording indienen via KIOSK.

De verantwoording bestaat uit:

 • een inhoudelijk verslag over de uitvoering van het project. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de aanvraag, of in voorkomend geval van de aangepaste projectplanning, worden daarbij toegelicht;
 • een financiële verantwoording die bestaat uit:
  • een overzicht van de kosten en opbrengsten van het project;
  • bewijsstukken voor de besteding van de projectsubsidie;

De organisatie waaraan een projectsubsidie werd toegekend, bezorgt de verantwoording uiterlijk drie maanden nadat het project beëindigd is aan het departement. 

Toezicht

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media oefent toezicht uit op basis van de verantwoording.

Bij het toezicht gaat het departement na of:

 • de doelstellingen waarvoor de projectsubsidie is toegekend (zoals beschreven in de aanvraag, of, in voorkomend geval, in de aangepaste projectplanning, rekening houdend met de beslissing van de minister), gerealiseerd zijn;
 • de projectsubsidie is aangewend in overeenstemming met de doelstellingen van het project;
 • de subsidievereiste is nageleefd.

Als het departement vaststelt dat er onvoldoende kosten zijn, wordt een deel van de subsidie ingehouden. 

Meer info of hulp nodig

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier