Overslaan en naar de inhoud gaan

Pilootprojecten nalatenschappen kunstenerfgoed

Wat

Het Vlaamse cultuurbeleid moedigt de archiefzorg in de kunstensector aan. Veel uitdagingen blijven, zowel voor de omgang met als voor de borging van archieven, collecties of praktijken van hedendaagse kunstenaars en kunstenorganisaties. De vele bijzondere nalatenschappen van kunstenaars uit de 20ste eeuw verdienen bijzondere aandacht en begeleiding. We zitten in een periode waar een eerste generatie hedendaagse kunstenaars hun oeuvre afsluiten. Kunstenaars en kunstenorganisaties laten bijzondere zaken na, denk maar aan archieven, collecties of praktijken. De zorg voor die nalatenschappen verdient bijzondere aandacht en begeleiding.

De minister van Cultuur nam binnen dit kader het initiatief om pilootprojecten te ondersteunen voor de omgang met nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars. In 2023 werd een eerste oproep georganiseerd naar kunstenaars, organisaties en erfgenamen voor pilootprojecten rond de nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars betrokken bij het kunstgebeuren in de Vlaamse Gemeenschap. Twaalf pilootprojecten konden ondersteund worden.

De minister van Cultuur besliste dat in 2024 een nieuwe oproep georganiseerd zal worden.  

Indiendatum

De uiterste indiendatum voor de tweede oproep was 2 april 2024

Project voorbereiden

Bekijk het subsidiereglement van de oproep pilootprojecten voor 2024. Ook de veelgestelde vragen kunnen helpen bij het voorbereiden van het project.

 

Webinar

Op dinsdag 30 januari 2024 organiseerden we een online infosessie over deze projectoproep. Download de presentatie of bekijk de opname.

 

Toekenning en uitbetaling

De projectsubsidie wordt in verschillende schijven uitbetaald:

  • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald kort na de beslissing.
  • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na de controle van de verantwoording.

Wanneer er een subsidie is toegekend, moet je rekening houden met de richtlijnen voor projectsubsidies. 

Intervisie

Tijdens de duurtijd van de pilootprojecten wordt er in samenwerking met FARO en Kunstenpunt intervisie voorzien om de documentatie en de kennisdeling te bevorderen.

Hierbij worden ook masterclasses georganiseerd, waar iedereen welkom is.

Gebruik logo Vlaamse Gemeenschap

Eens de projectsubsidie is toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie over het project. 

Verantwoording

Uiterlijk drie maanden na de opgegeven einddatum van het pilootproject, dien je een verantwoordingsdossier in via KIOSK.

De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag en een financieel verslag.

Bij veelgestelde vragen lees je hoe je het inhoudelijk en financieel verslag moet opmaken.

Uitstel einddatum project

Uiterlijk één maand voor de goedgekeurde einddatum van je project, kun je een gemotiveerd uitstel van de einddatum van je project aanvragen. Dien je vraag om de einddatum te wijzigen in als Word-document via het contactformulier. Hetzelfde doe je voor fundamentele wijzigingen in de inhoudelijke plannen.

Na goedkeuring bepaalt de administratie de nieuwe uiterste indiendatum voor de verantwoording. 

Toezicht

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media oefent toezicht uit op basis van de verantwoording.

Bij het toezicht gaat het departement na of:

  • de doelstellingen waarvoor de projectsubsidie is toegekend (zoals beschreven in de aanvraag, of, in voorkomend geval, in de aangepaste projectplanning, rekening houdend met de beslissing van de minister), gerealiseerd zijn;
  • de projectsubsidie is aangewend in overeenstemming met de doelstellingen van het project;
  • de subsidievereiste is nageleefd.

Als het departement vaststelt dat er onvoldoende kosten zijn, wordt een deel van de subsidie ingehouden. 

Meer info of hulp nodig

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier