Overslaan en naar de inhoud gaan

Erfgoeddatabanken

Op 1 januari 2018 werden de culturele bevoegdheden van de provincies overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten. De erfgoeddatabanken worden verder gezet door de afdeling Waarborgen en Beheren van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De erfgoeddatabanken zijn een belangrijk instrument voor het in kaart brengen van, de zorg voor en de bekendmaking van het Vlaams roerend erfgoed.

De Vlaamse erfgoeddatabanken staan open voor alle erfgoedcollecties, met de focus op objectencollecties. Zowel professionele musea en erfgoedinstellingen als lokale besturen, kerkfabrieken, heem- en geschiedkundige kringen met een erfgoedcollectie kunnen instappen. De data uit de erfgoeddatabank DONNET werd in maart 2020 succesvol gemigreerd naar het Erfgoedregister. In 2021 werd gestart met het migreren van kerkelijke collecties uit Erfgoedinzicht naar het Erfgoedregister.

De consulenten registratie vertrekken vanuit de noden van de Vlaamse erfgoedsector om de ondersteuning van collectiebeheerders inzake digitale collectieregistratie, -beheer en ontsluiting vorm te geven. Ze bouwen een expertisenetwerk uit, promoten samenwerking en stemmen af met de collega’s van het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FARO, de Vlaamse expertisecentra, Monumentenwacht, de erfgoedcellen, ...

In de overgangsperiode 2018-2019 werd de werking van de erfgoeddatabanken alvast geëvalueerd en bijgestuurd, zodat dit aanbod op een efficiënte wijze kan worden voortgezet tijdens de volgende beleidsperiode. De komende jaren zal gewerkt worden aan een bijgestuurd aanbod, afgestemd op de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’.

Voor al je vragen en opmerkingen kan je contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be