Overslaan en naar de inhoud gaan

Collectie Vlaamse Gemeenschap

modern schilderij in historische zaal

'Collectie Vlaamse Gemeenschap' is de verzamelnaam voor het geheel van erfgoed- en kunstcollecties waarvan het beheer door de Vlaamse Regering is toevertrouwd aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media en haar voorgangers. 

Door haar rijke geschiedenis, is de omvang van de collectie heel groot en haar samenstelling erg divers. Ze omvat meer dan 40.000 erfgoedobjecten. Het zijn hoofdzakelijk kunstwerken, maar ook kunstenaarsarchieven, landbouwwerktuigen... Sommige objecten zijn topstukken, andere hebben een eerder beperkte erfgoedwaarde en financiële waarde. 

Rik Wouters - Het zotte geweld © Hugo Maertens

Je kunt de collectie op veel plaatsen ontdekken, vaak zelfs gratis en onbewust. Je vindt voorwerpen uit de collectie in erfgoedorganisaties zoals musea, archieven en bibliotheken, maar ook in stadsparken, gerechtsgebouwen, stadhuizen en in gebouwen van andere openbare besturen en instellingen.  

Bovendien staat de Collectie Vlaamse Gemeenschap niet stil. Ze blijft groeien door jaarlijkse aankopen van hedendaagse kunst, gerichte aankopen van topstukken, het aanvaarden van schenkingen, handgiften en legaten, de gevolgen van staatshervormingen, … 

De grote eigenheid van de collectie stelt ons departement voor heel wat uitdagingen op vlak van behoud en beheer. Die uitdagingen gaan we ten volle aan in samenwerking met verschillende partners uit het brede erfgoedveld.