Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidies

De subsidies voor cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap worden geregeld door het Cultureelerfgoeddecreet van 23 december 2021. Dat decreet bevat de procedures voor de indiening, beoordeling, toekenning en het toezicht op de verschillende subsidievormen. 

Het Topstukkendecreet voorziet subsidies voor restauraties en voor de verbetering van de bewaaromstandigheden van topstukken.

De beurzen voor het doorgeven van vakmanschap worden geregeld door het reglement ‘Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerlingtraject’.

Wil je weten voor welke subsidies je in aanmerking komt?

Gebruik de subsidiewijzer