Overslaan en naar de inhoud gaan

Certificaat van niet-bescherming als topstuk

Wat

Als eigenaar of gemachtigde van een cultuurgoed of verzameling kun je bij de Vlaamse overheid een certificaat van niet-bescherming als topstuk aanvragen. Dat certificaat geldt als een officiële bevestiging dat het roerend goed of de verzameling waarop dit certificaat betrekking heeft, geen topstuk is in de zin van het Topstukkendecreet. Een certificaat van niet-bescherming als topstuk blijft tien jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

Voor het buiten de Europese Unie brengen van dit erfgoed blijft de Europese Verordening nr.116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen van toepassing. Als het roerend goed of de verzameling onder één van de vijftien gespecifieerde categorieën valt, dan is steeds een EU-uitvoervergunning vereist.

Hoe vraag je een certificaat aan?

Stuur het ingevulde formulier Aanvraag certificaat van niet-behoren tot het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap met de post naar:

DCJM Vergunningen

Koning Albert II-laan 15 bus 267

1210 Brussel

Of verstuur het via e-mail naar topstukken@vlaanderen.be

Je aanvraag bevat onderstaande informatie:

  • Naam, adres en contactgegevens van de aanvrager
  • Toereikende identificatie met inbegrip van beeldmateriaal
  • Bijkomende informatie in geval van een individueel object
  • Bijkomende informatie in geval het om een verzameling gaat
  • De herkomst- en eigendomsgeschiedenis van het roerend goed of de verzameling
  • Een verklaring op erewoord dat het roerend goed of de verzameling zich wettig en definitief binnen de Vlaamse Gemeenschap bevindt

Meer details over het certificaat en de aanvraagprocedure lees je in de toelichting.

Behandeling van je aanvraag

Het certificaat wordt ten laatste veertig dagen na de ontvangst van de volledige aanvraag afgegeven. Als de Vlaamse overheid meent dat het roerend goed of de verzameling in kwestie wel degelijk een topstuk is, wordt je aanvraag geweigerd.

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier