Overslaan en naar de inhoud gaan

Intervisietraject pilootprojecten kunstenerfgoed

Ontwerpen en schetsen van Lucien De Roeck

Om de documentatie en kennisdeling over de pilootprojecten te bevorderen, organiseren we samen met Kunstenpunt en FARO intervisies. Daarnaast organiseren we vier masterclasses over de omgang met erfgoed van kunstenaars en kunstenorganisaties. Alle geïnteresseerden uit de cultureel-erfgoed- en kunstensector kunnen hierop aansluiten.

Masterclass 1: analyse dienstverlening nalatenschappen kunstenaars

In samenwerking met de relevante actoren lieten we een onderzoek uitvoeren om de bestaande dienstverlening rond de nalatenschappen van kunstenaars te analyseren. Tijdens de eerste masterclass op 5 oktober 2023 werden de resultaten van de veldanalyse gepresenteerd.

Masterclass 2: beschrijven en digitaliseren van een nalatenschap

Op 7 maart 2024 vond de tweede masterclass plaats. Tijdens deze masterclass gingen we dieper in op de uitdagingen bij het beschrijven en digitaliseren van een nalatenschap. Het is immers best complex om een nalatenschap inventariserendigitaliseren en ontsluiten naar een breder publiek.

    Volgende masterclasses

    • 6 juni 2024 – programma wordt nog meegedeeld
    • 3 oktober 2024 - programma wordt nog meegedeeld