Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanvraag goedgekeurd

Alleen een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie die een kwaliteitslabel kreeg toegekend, mag de naam door de Vlaamse overheid erkend museum, door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling of door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek dragen.

De collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie meldt wijzigingen die betrekking hebben op de criteria voor het toekennen van het kwaliteitslabel zo snel mogelijk.

Het erkenningsteken wordt op een goed zichtbare plaats aangebracht aan de hoofdingang van de erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie. Gebruik het erkenningsteken in alle gedrukte en digitale communicatie, alsook bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie.

Toezicht

Zolang een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie aan de criteria voldoet, mag ze het kwaliteitslabel dragen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media houdt toezicht op basis van de jaarlijkse verantwoording en een evaluatie.

Jaarlijkse verantwoording

Organisaties die een kwaliteitslabel hebben ontvangen, moeten uiterlijk 1 juni van het jaar na het jaar waarop de jaarlijkse verantwoording betrekking heeft, een jaarlijkse verantwoording indienen.

De jaarlijkse verantwoording bestaat uit:

  • een inhoudelijk verslag. Gebruik hiervoor het sjabloon.
  • een overzicht van de kosten en opbrengsten. Gebruik hiervoor een vrije bijlage.

Dien de jaarlijkse verantwoording in via KIOSK.

Evaluatie

Minstens eenmaal per vijf jaar wordt de werking van de organisatie geëvalueerd. Binnen twee maanden na de uitvoering van de evaluatie, ontvang je het evaluatieverslag.

Wat met subsidies?

Het kwaliteitslabel is losgekoppeld van subsidies en geeft aan welke musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken aan minimale kwaliteitsnormen voldoen.

De erkenning vormt een voorwaarde om een indeling op regionaal of Vlaams regionaal niveau aan te vragen voor een werkingssubsidie.

Ontdek waaraan je moet voldoen voor een indeling bij het Vlaamse of regionale niveau.

Werkingssubsidie voor collectiebeherende organisaties