Voorwaarden

Als u zich inschrijft met een diplomacontract, dan telt het leerkrediet:

 • wel voor de initiële bachelor- en masteropleidingen. Dit zijn de professionele en academische bachelors, en de masteropleidingen.
 • niet voor de andere opleidingen: schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, bachelor-na-bacheloropleidingen, master-na-masteropleidingen, de specifieke lerarenopleiding.

Als u zich inschrijft met een creditcontract, is het leerkrediet van toepassing op alle inschrijvingen (omdat u niet inschrijft voor een opleiding, maar voor losse opleidingsonderdelen).

Als u zich inschrijft met een examencontract, hebt u geen leerkrediet nodig.

Procedure

Het leerkrediet werkt als volgt:

 • U krijgt bij de start van uw hogere studies éénmalig 140 studiepunten.
 • Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor u zich inschrijft, zet u een aantal studiepunten van uw leerkrediet in.
 • Voor opleidingsonderdelen waarvoor u slaagt, verdient u de ingezette studiepunten terug. Voor opleidingsonderdelen waarvoor u niet slaagt of waarvoor u gedelibereerd wordt, bent u de ingezette studiepunten definitief kwijt.
 • Als u met een diplomacontract ingeschreven bent, krijgt u de eerste 60 studiepunten die u terugverdient dubbel terug. U krijgt dus een bonus van 60 punten.
 • Nadat u een eerste mastergraad behaald hebt, worden 140 studiepunten afgetrokken.

De ‘perfecte student’ houdt zo na zijn bachelorgraad een leerkrediet over van 200 studiepunten: hij heeft

 • alle ingezette studiepunten van het startsaldo van 140 punten terugverdiend
 • bij de eerste 60 verworven studiepunten ook een bonus van 60 studiepunten gekregen.

Daarmee kan hij een andere bacheloropleiding beginnen, of zich inschrijven voor een mastergraad. Als hij ook in de masteropleiding alle ingezette studiepunten terugverdient, houdt hij uiteindelijk een leerkrediet over van (200 - 140 =) 60 studiepunten.

De stand van uw leerkrediet kunt u raadplegen:

 • via Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster). Kies onder ‘Uw gegevens’ het thema ‘Onderwijs en vorming’ en ‘Leerkrediet’.

  U vindt er een overzicht van uw inschrijvingen sinds de invoering van het leerkrediet in het academiejaar 2008-2009. Per inschrijving ziet u voor welke opleidingsonderdelen u leerkrediet ingezet en terugverdiend hebt. Als u niets ziet staan was u mogelijks student in het hoger onderwijs voor de invoer van het leerkrediet of hebt u nog geen hoger onderwijs gevolgd. U hebt dan net als nieuwe studenten 140 studiepunten leerkrediet.

 • bij uw hogeschool of universiteit. De hogeschool of universiteit kan enkel de stand van uw leerkrediet zien. Zij kunnen geen detailoverzicht bieden van uw leerkrediet. Daarvoor kunt u enkel op Mijn Burgerprofiel terecht.

Veelgestelde vragen