Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rising You: van sport naar een job Inspiratie uit de praktijk

Rising You: van sport naar een job

Voor jonge vluchtelingen is de afstand tot leren vaak groot. Ze vinden hun plaats niet in het schoolsysteem en komen terecht in werkloosheid of in jobs die hen niet uitdagen, die niet of onvoldoende aansluiten bij hun capaciteiten. Daar wil Rising You iets aan doen.  

“We brengen diverse partners samen en maken levenslang leren mogelijk voor nieuwkomers. Een win-win-win!” Benjamin Gérard, Founding partner Rising You

De lerende staat centraal

“We vertrekken vanuit een positieve benadering, niet vanuit een deficit,” vertelt Benjamin Gérard, founding partner van Rising You. “Jonge vluchtelingen ervaren school soms als een plaats waar ze alleen maar dingen moeten doen die ze niet goed kunnen. Wij vertrekken vanuit sport, een andere context dus. Ze komen bij ons klimmen en doen dat graag. Wij leggen de link naar werken op hoogte. Aan de ene kant is er een arbeidsmarkt die schreeuwt om mensen en aan de andere kant is er een groep gedreven, gemotiveerde en veerkrachtige mensen. Wij willen de brug tussen beide slaan. Onze klimmers kunnen bv. industrieel schilder op hoogte worden of monteur van zonnepanelen. We maken van passie werk.”

Rising You werkte samen met partners een aanbod uit. Behalve vaktechnische kennis krijgen veel andere aspecten daarin aandacht. We passen voortdurend onze trajecten aan, we leren zelf bij door te doen,” zegt Benjamin. “Taal is daarin een element. Vaak stromen kortgeschoolden in, die analfabeet zijn in de eigen taal. Daar moet je rekening mee houden. Ook competenties als reflecteren op het eigen gedrag komen aan bod. Dat blijkt niet vanzelfsprekend te zijn voor onze doelgroep.”

Meer dan leren om te werken

“Ook onze methodieken passen we aan aan onze doelgroep. De opstelling van de lokalen tijdens de lesmomenten is niet die van een klaslokaal. We willen ook tijdens de lessen ruimte maken voor gesprek tussen de cursisten. Dat is beter voor hun taalverwerving, maar ze leren ook veel van elkaar.”

De noden van de doelgroep van Rising You zijn heel specifiek. Ze hebben vaak veel meegemaakt, wat zich uit in wantrouwen ten opzichte van anderen of van organisaties. Ook daar werkt men aan. Elk traject start met een vijfdaagse in de Ardennen. Daar ligt de nadruk op het creëren van een veilige leeromgeving, op groepsvorming. En generieke arbeidscompetenties komen aan bod. Veel is cultureel bepaald en voor nieuwkomers niet evident.
“En wist je dat initiatief nemen niet in alle culturen iets positiefs is?” vraagt Benjamin.

“De leergoesting aanwakkeren is het allerbelangrijkste,” voegt Benjamin nog toe. “Dat is nodig om ook op termijn aan het werk te blijven. We willen mensen duurzaam aan het werk krijgen. De context verandert voortdurend en mensen moeten zich daaraan kunnen aanpassen. Maar eigenlijk willen we vooral mensen een plaats geven in onze samenleving en onze samenleving plaats laten maken.”

Rising You doet het niet alleen

De kracht van Rising You ligt onder andere in de sterke samenwerking met heel diverse partners, op het kruispunt van sport, vrije tijd, onderwijs, tewerkstelling en ondernemen.

Die partners zijn actoren uit het middenveld en bedrijven, die de handen in elkaar slaan om vluchtelingen een opstap te bieden naar een duurzame job.

In de eerste plaats zijn er de opleidingspartners, zoals VDAB, voor de opleidingsmodules. Dat is nodig voor de financiering, maar ook om certificaten of attesten te kunnen uitreiken.

De strategische partners maakten de opstart van de werking mogelijk.
Stad Antwerpen stelde bijvoorbeeld een plek ter beschikking om aan de slag te gaan. Voor Rising You is zo’n laboruimte belangrijk. Het is een fysieke plaats om leermethodes uit te testen. Andere strategische partners stelden expertise ter beschikking, bv. over Nederlands leren, de doelgroep bereiken, …

Een project als Rising You dankt zijn succes ook aan bedrijven die in het verhaal geloven en via Rising You ander maar gedreven talent willen aanwerven.

Tot slot kan Rising You rekenen op filantropie. Heel wat partners steunen het project financieel.


Lees meer op www.risingyou.be (opent in nieuw venster)