Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijwilligers en professionals worden Krachtige Digitale Helpers Inspiratie uit de praktijk

Vrijwilligers en professionals worden Krachtige Digitale Helpers

Kwetsbare groepen lopen een steeds hoger risico op digitale uitsluiting. Dat gaat niet alleen over toegang tot een laptop of internet, maar ook over een achterstand in digitale vaardigheden. Tegelijk wordt dat digitale steeds belangrijker. 

Allerlei initiatieven willen die digitaal kwetsbare groepen ondersteunen en doen daarvoor een beroep op professionals en vrijwilligers. Die voelen de nood om zelf hun digitale competenties aan te scherpen, en beter op maat van hun kwetsbare doelgroep te werken. Ligo Kempen en CVO HIK wilden daarmee aan de slag en vonden elkaar in een pilootproject: Krachtige Digitale Helpers. 

“We willen dat deelnemers door de opleiding met een andere bril leren kijken naar mensen met digitale vragen. Dat kan niet door gewoon theorie aan te brengen: ga proberen, komt terug en en bespreek het met elkaar en de lesgever of coach.”
Jef Van den Broeck - Ligo Kempen

Het beste van twee werelden

“Ligo heeft alle expertise in huis rond communicatie met de doelgroep van kortgeschoolden of anderstaligen,” zegt Carolien Fuchs, medewerker van Ligo Kempen. “Dankzij het regelluw kader na corona konden we gemakkelijker samenwerken met CVO HIK. In de opleiding Krachtige Digitale Helper combineren we elementen uit de open module communicatie van Ligo met de module “aan de slag met ICT” die valt onder de lesbevoegdheid van het CVO.” “Dat combineren mag je best letterlijk nemen,” vult collega Jef Van den Broeck aan. “Beide modules worden volledig geïntegreerd. De twee lesgevers staan samen voor de groep. En ze begeleiden ook allebei de cursisten op de werkvloer.”

“We willen dat vrijwilligers en cursisten echt leren digitale noden te detecteren,” zegt Carolien. “Hulpvragen kan je gebruiken om een leerkans te creëren.” “We vertrekken van de winnaarsbenadering”, aldus Jef. “Wie een vraag durft stellen, heeft al de belangrijkste drempel overwonnen. Er bestaan geen domme vragen. We willen dat de krachtige digitale helpers dat overbrengen aan de doelgroep. En tijdens de opleiding laten we hen dat zelf ook ervaren.”

Elkaar leren kennen

“We merken dat ons project heel wat in beweging heeft gezet,” zegt Jef. “Hier in de Kempen bijvoorbeeld wordt het ook uitgerold op andere locaties in andere samenwerkingsverbanden tussen Ligo en CVO.” “Ja,” bevestigt Carolien, “en het versterkt ook ons lokaal netwerk. We werken eigenlijk standaard samen met de digibanken, maar via hen komen ook andere organisaties bij ons terecht. Zo leren lokale doelgroepenorganisaties het volwassenenonderwijs beter kennen. We hopen dat dit ook leidt tot meer cursisten in het volwassenenonderwijs. We willen absoluut dat kwetsbare doelgroepen hun weg vinden naar het aanbod van Ligo of naar het aanbod bij de CVO’s.”

Helemaal geen klassieke opleiding

De werkvormen tijdens de fysieke contactmomenten zijn heel verschillend: kennisoverdracht, opdrachten per 2 of in kleine groep, rollenspelen, brainstorming, reflecteren over het eigen handelen, zelfevaluatie, groepsgesprekken, een stellingenspel en casestudies. Dat wordt aangevuld met werkplekleren en een online intervisie in groep.

De hele opzet van de opleiding stimuleert het informele leren. Cursisten gaan met elkaar in gesprek, en leren zo ook van elkaar. Door elkaar beter te leren kennen, breiden ze tegelijk hun netwerk uit. Al het materiaal van de opleiding is online beschikbaar: lesfiches, een draaiboek, observatiefiches, evaluatieschema’s, … Allemaal klaar voor gebruik.

Lees meer op www.krachtigedigitalehelper.be (opent in nieuw venster)