Gedaan met laden. U bevindt zich op: Installatie Raad voor maatschappelijk welzijn

Installatie

De leden en voorzitter van de gemeenteraad vormen de leden en voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Er is geen aparte installatie voor de raadsleden en er wordt geen aparte verkiezing georganiseerd van de voorzitter.​​​​​​

De eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit aan op de installatievergadering van de gemeenteraad.

Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van de gemeenteraadsleden worden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn als geïnstalleerd beschouwd. De rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen is dezelfde als de rang die ze als gemeenteraadslid innemen.

De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit personen van verschillend geslacht. Als blijkt dat niet voldaan is aan die gendervereiste, dan wordt het laatste gemeenteraadslid in rang vervangen in de raad voor maatschappelijk welzijn door de eerste opvolger van het andere geslacht op dezelfde lijst als die waarop hij als gemeenteraadslid is verkozen. Als op die lijst geen opvolger van het andere geslacht is verkozen, wordt het raadslid vervangen door de eerste opvolger van het andere geslacht die is verkozen op de lijst met het hoogste stemcijfer.

Voor dat genderraadslid vindt een onderzoek van de geloofsbrieven en een eedaflegging plaats. Het genderraadslid is enkel lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. In dat geval is de samenstelling van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn verschillend. Er is een bijzondere regeling voor de opvolging van een genderraadslid.

De voorzitter van de gemeenteraad is de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Er is geen aparte verkiezing van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De burgemeester die buiten de raad is benoemd heeft een raadgevende stem in de raad voor maatschappelijk welzijn.

In de zes randgemeenten (Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Wemmel en Linkebeek) en de gemeente Voeren is er een rechtstreekse verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Daarna vindt een installatievergadering plaats met het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging. De Vlaamse Regering benoemt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn op voordracht van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.