Gedaan met laden. U bevindt zich op: Raad voor maatschappelijk welzijn Organisatie en werking

Raad voor maatschappelijk welzijn

Elk OCMW moet een raad voor maatschappelijk welzijn oprichten. De raad voor maatschappelijk welzijn is het beleidsorgaan van het OCMW en kan binnen het gekozen beleid besluiten nemen en reglementen opmaken.​​​​​​

Binnen het OCMW is de raad voor maatschappelijk welzijn het belangrijkste bestuursorgaan. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het OCMW door de wet of het decreet zijn toevertrouwd, tenzij die bevoegdheid werd toegewezen aan een ander orgaan van het OCMW.

De raad voor maatschappelijk welzijn:

  • bepaalt het beleid van het OCMW en kan daarvoor algemene regels vaststellen
  • stelt de reglementen van het OCMW vast. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het OCMW en op het inwendige bestuur ervan.