Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevoegdheden Raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheden

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan algemene regels of reglementen vaststellen voor het OCMW. Als beleidsorgaan beschikt de raad voor maatschappelijk welzijn over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het OCMW zijn toevertrouwd. Als een wet of een decreet bepaalde aangelegenheden niet aan een ander orgaan van het OCMW toewijst, behoren ze tot de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De raad kan, onder bepaalde voorwaarden, ook bevoegdheden delegeren aan het vast bureau. Een aantal bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn evenwel niet vatbaar voor delegatie.