Gedaan met laden. U bevindt zich op: CO2-inventarissen Burgemeestersconvenant

CO2-inventarissen

Hier vindt u de CO2-inventarissen (2011-2022) van de steden en gemeenten gelegen in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. 

Disclaimer

De inventarissen die gepubliceerd worden op deze website, zijn opgemaakt op basis van publiek beschikbare gegevens. Met deze inventarissen wil de Vlaamse overheid de steden en gemeenten in Vlaanderen ondersteunen bij de opmaak van een ‘baseline emission inventory’ (BEI) of ‘monitoring emission inventory’ (MEI), zoals gedefinieerd onder het Europese Burgemeestersconvenant. Steden en gemeenten kunnen deze inventarissen aanvullen of aanpassen met eigen gegevens indien zij dit wensen. Bijgevolg kunnen de inventarissen, die de steden en gemeenten indienen bij Europa in het kader van de officiële rapportering onder het convenant, afwijken van de publicatie op deze website.

Dataset voertuigkilometers

De dataset ‘data_vkm_inclusief_groei’(Excel bestand opent in nieuw venster) bevat de voertuigkilometers voor het wegtransport per wegtype en per voertuigtype voor de jaren 2011 t.e.m. 2021. Voor de jaren 2011 t.e.m. 2016 zijn de voertuigkilometers het resultaat van berekeningen met het verkeersmodel PROMOVIA op lokaal niveau. Aangezien er sinds 2018 geen doorrekeningen meer gedaan worden met PROMOVIA op lokaal niveau zijn er geen lokale voertuigkilometers beschikbaar voor de jaren 2017 en verder. Bijgevolg werden de voertuigkilometers sinds 2016 constant verondersteld in de CO2-inventarissen van de desbetreffende jaren.

De voertuigkilometers voor de jaren 2017 en verder in deze dataset zijn gebaseerd op de evolutie van de voertuigkilometers in Vlaanderen t.o.v. 2016 (d.w.z. dat de lokale voertuigkilometers van 2016 vermenigvuldigd worden met de jaarlijkse Vlaamse groeivoeten per wegtype en per voertuigtype). De Vlaamse groeivoeten voor de periode 2017 – 2020 gaan uit van doorrekeningen met PROMOVIA. Voor 2021 is de evolutie in voertuigkilometers in Vlaanderen gebaseerd op doorrekeningen met FLOMOVIA.

Indien een gemeente dit wenst kan ze de voertuigkilometers voor de jaren 2017 en verder in de CO2-inventaris overschrijven met de voertuigkilometers in deze dataset. Let wel, de voertuigkilometers voor de jaren 2017 en verder in deze dataset zijn niet het resultaat van lokale evoluties, wel van de Vlaamse evolutie. De gebruiker kan in het rekenblad “input voor data” het jaar en de NIS-code aanduiden in de slicers (links) of in de filters (boven de tabel), en de voertuigkilometers in cellen M7 t.e.m. M12 kopiëren naar de cellen D73 t.e.m. D78 in het rekenblad “data” in de CO2-inventaris.

Voor inventarisjaar 2022 wachten we de nieuwe berekeningen met FLOMOVIA af die tegen eind 2024 beschikbaar zullen zijn om vervolgens te evalueren op welke manier de modelresultaten ingezet kunnen worden voor opmaak van de gemeentelijke CO2-inventarissen

Studie 'Ondersteuning Burgemeestersconvenant' van VITO

In november 2013 voerde VITO de studie ‘Ondersteuning Burgemeestersconvenant’ uit in opdracht van de Vlaamse overheid met als doel om de steden en gemeenten in Vlaanderen te ondersteunen bij de opmaak van een ‘baseline emission inventory’ (BEI), een ‘Monitoring emission inventory’ (MEI) en een ‘sustainable energy action plan’ (SEAP) zoals gedefinieerd onder het Covenant of Mayors. De studie resulteerde enerzijds in een CO2-inventaris voor elke gemeente/stad waarbij alle centraal beschikbare gegevens al zijn ingevuld en anderzijds in een simulatieluik waarin 10 verschillende maatregelen op gemeentelijk niveau gesimuleerd kunnen worden. U kunt hier meer achtergrondinformatie van de studie ‘Ondersteuning Burgemeestersconvenant’(PDF bestand opent in nieuw venster) downloaden.

De tool bevat alle gegevens en berekeningen die nodig zijn om een CO2-inventaris voor het grondgebied op te maken en dit volgens de minimum rapporteringsvereisten van het Burgemeestersconvenant. De resultaten van de berekeningen worden weergegeven in de SEAP-template. Voornoemde rekenbladen zijn reeds ingevuld met gegevens en vereisen slechts beperkte input van de gebruiker. De rekenbladen zijn niet beveiligd dus alle formules zijn zichtbaar en alle velden kunnen overschreven worden.

In 2019 werd de ‘maatregelentool emissiereductie’ in een nieuw jasje gestoken, om meer maatregelen door te rekenen en om de tool gebruiksvriendelijker te maken.

Meer informatie