Voorwaarden

  De regeling van de loopbaanonderbreking in de openbare sector geldt alleen voor:

  • personeelsleden van de openbare sector die niet tot de Vlaamse openbare sector behoren. Het gaat onder meer om:
   • federale ambtenaren
   • lokale en federale politie
   • ambtenaren van andere gewesten en gemeenschappen.
  • personeelsleden van de Vlaamse openbare sector die al vóór 2 september 2016 in loopbaanonderbreking waren gegaan. Personeelsleden van de Vlaamse openbare sector hebben sinds die dag een eigen, apart verlofstelsel: het Vlaams zorgkrediet.

  Neem voor de voorwaarden van de loopbaanonderbreking contact op met uw werkgever/personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor(opent in nieuw venster).

  Procedure

  De loopbaanonderbreking wordt aangevraagd bij de RVA.

  Bedrag

  Tijdens uw loopbaanonderbreking krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen.