Voorwaarden

De regeling van de loopbaanonderbreking in de openbare sector geldt alleen nog voor:

  • personeelsleden van de Vlaamse openbare sector die al vóór 2 september 2016 in loopbaanonderbreking waren gegaan. Als zij na hun loopbaanonderbreking een verlenging willen of een nieuwe periode van onderbreking willen aanvragen, vallen ze onder het stelsel van het Vlaams zorgkrediet.
  • personeelsleden van de openbare sector die niet tot de Vlaamse openbare sector behoren. Voor hun loopbaanonderbreking moeten zij nog steeds aankloppen bij de RVA. Het gaat onder meer om:
    • federale ambtenaren
    • lokale en federale politie
    • ambtenaren van andere gewesten en gemeenschappen.

De verschillende vormen van loopbaanonderbreking en hun precieze voorwaarden zijn afhankelijk van:

  • de overheid of de openbare dienst waarbij u werkt
  • het feit of u vastbenoemd bent (statutair) of volgens een arbeidsovereenkomst werkt (contractueel).

Neem voor de voorwaarden van de loopbaanonderbreking contact op met uw werkgever/personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor (opent in nieuw venster).

Procedure

Om een uitkering van de RVA te krijgen, vult u het aanvraagformulier (opent in nieuw venster) in. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier daarop, bij voorkeur aangetekend, naar uw plaatselijke RVA-kantoor. Daar moet het ten laatste twee maanden na het begin van uw loopbaanonderbreking verlof aankomen.

Bedrag

Tijdens uw loopbaanonderbreking krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen.