Prosumententarief voor eigenaars van zonnepanelen, windmolens en WKK-installaties (kleine installaties met terugdraaiende teller)

Alle afnemers moeten een solidaire en redelijke vergoeding betalen voor de diensten die de distributienetbeheerder levert.

Daarom werd een tarief voor prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken) gelanceerd. Elke netgebruiker van zonnepanelen, windmolens en WKK-installaties, telkens kleiner dan of gelijk aan 10 kW en met terugdraaiende teller, moet dit nettarief betalen. Dit tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het vermogen van uw omvormer(s). Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet.

De aanrekening van dit tarief gaat via de factuur van uw energieleverancier (ofwel via de voorschotfactuur ofwel via de jaarafrekening) en startte op 1 juli 2015. In 2015 werd de helft van het jaarbedrag gefactureerd. U laat best uw voorschotfactuur aanpassen door uw leverancier wanneer u het tarief verschuldigd bent. U moet de vergoeding betalen vanaf het moment dat u gebruik maakt van het net, dus vanaf het moment dat de installatie aangesloten is op het net (bijvoorbeeld: installatie in september, gebruiksperiode net is september-december).

Om te weten hoeveel u moet betalen, vermenigvuldigt u het vermogen van uw omvormer(s) (kW-vermogen) met het bedrag van uw netgebied (te vinden in de tabel hieronder). Hebt u meerdere omvormers, dan telt u de vermogens van alle omvormers op. Onderstaande tarieven gelden enkel voor kleine installaties met een terugdraaiende teller. Grote zonnepaneleninstallaties betalen zowel voor afname als voor injectie.

Voorbeeld:
Installatie van 2,9 kW in Inter-Energa gebied: 2,9 kW x 87 euro = 252,3 euro (incl. btw)

Netbeheerder

Aanvullend tarief voor eigenaars met een kleineinstallatie en een terugdraaiende teller (per kW)/per jaar

Inter-Energa 85,49 euro
Infrax West 92,83 euro
Iveg 98,63 euro
PBE 92,33 euro
Gaselwest 109,24 euro
Imea 86,29 euro
Imewo 90,15 euro
Iveka 89,79 euro
Iverlek 91,42 euro
Intergem 77,21 euro
Sibelgas 102,49 euro

Bovenstaande tarieven zijn de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2019. De tarieven die golden de voorbije jaren vindt u terug op de website van VREG.

Wie moet het prosumententarief betalen?

Het prosumententarief wordt aangerekend via de elektriciteitsfactuur. Diegene die elektriciteit verbruikt op het adres waar de installatie staat, de netgebruiker, moet dus betalen. Die heeft ook het voordeel van een teller die terugdraait door de opgewekte elektriciteit. Het is dus niet noodzakelijk de eigenaar van de installatie die de netvergoeding betaalt. Als u huurder bent van een woning waarop zonnepanelen liggen, dan betaalt u als huurder de netvergoeding. U kunt als huurder uiteraard onderling met de eigenaar afspraken maken over wie dit tarief betaalt. Dit betreft een contractueel aspect waar de VREG, de energieleverancier en de netbeheerder niet tussenbeide komen.

Mensen die van het sociaal tarief genieten, moeten het prosumententarief niet betalen. Dit omdat het prosumententarief een distributienettarief dat wordt uitgedrukt in kW en de sociale maximumprijs wordt uitgedrukt in euro/kWh. Het prosumententarief kan dus niet worden omgerekend.

Indien uw installatie een tijdje uit dienst werd genomen, zal de netbeheerder bepalen of prosumententarief betaald moet worden voor die periode.

Veelgestelde vragen

Contact

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Adres
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Koning Albert II laan 20 bus 19
1000 Brussel
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 13 50
E-mail
Website