chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verplichte keuring van een nieuwe of gewijzigde cv-installatie

  Vóór de installatie voor centrale verwarming in gebruik genomen wordt, is de eigenaar verplicht het centrale stooktoestel te laten keuren.

  Voorwaarden

  Deze regelgeving is van toepassing op elk centraal stooktoestel

  • dat voor het eerst in gebruik genomen wordt
  • waarvan de ketel of brander vervangen is
  • dat verbouwd of verplaatst werd.

  De verplichte keuring geldt voor installaties op gasvormige, vloeibare en vaste brandstoffen.

  Procedure

  Voor de keuring kunt u een beroep doen op een erkende technicus:

  • voor centrale stooktoestellen op gas: een ‘erkende technicus gasvormige brandstof’
  • voor centrale stooktoestellen op stookolie (mazout): een ‘erkende technicus vloeibare brandstof’
  • voor centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...): een geschoolde vakman.

  De technicus zal tijdens de keuring nagaan of de installatie goed en veilig werkt en of er geen gezondheidsrisico’s zijn. Hij stelt uw stooktoestel goed af en controleert daarna of de verbranding milieuvriendelijk en energiezuinig gebeurt, zodat u kunt besparen op uw energiefactuur. Op de website van het departement Omgeving vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen.

  Na de keuring krijgt u van de technicus een keuringsrapport, dat aangeeft of het centrale stooktoestel in gebruik genomen mag worden. Het keuringsrapport bestaat uit een verslag van de keuring en een verbrandingsattest. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de keuring heeft uitgevoerd.

  Wetgeving

  De regelgeving staat in artikel 7 en 10, §1 (verplichting gebruiker en eigenaar) en 12 en 15, § 1 (verplichtingen technicus) van het stooktoestellenbesluit (Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater).

  Publicaties

  Is jouw centrale verwarming klaar voor de winter?

  De folder bevat informatie over de verplichtingen voor een veilige, zuinige en milieuvriendelijke centrale verwarming.

  Veelgestelde vragen

  Contact

  Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

  Adres
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 11 71
  E-mail